Tư vấn

Tư vấn
Quy trình thực phẩm
Năm 2012, Kaufland Fleischwaren bắt đầu với việc triển khai rộng khắp toàn bộ hệ thống cải tiến liên tục "EVO", đã được giới thiệu tại nhà máy ở Möckmühl, Đức vào năm 2008. Để triển khai, các biện pháp đào tạo đã được được thực hiện trên tất cả các cấp bậc, kết hợp với việc đồng thời thiết lập một tổ chức tinh gọn nội bộ.
Xác nhận chuẩn 5S nâng tầm giá trị
Quan tâm đến năng suất là doanh nghiệp đã một bước nâng cao hình ảnh của mình. Đồng thời, nếu 5S được thực hiện và duy trì đúng chuẩn mực sẽ góp phần tích cực cho việc chuẩn hóa công việc và nâng cao chất lượng của doanh nghiệp, thể hiện khả năng cải tiến quản lý của doanh nghiệp.
Tư vấn Cải tiến Tinh gọn - Kaizen Lean Consulting
Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi là những nhà thực hành và huấn luyện chuyên nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng đạt được kết quả tuyệt vời bằng cách nhanh chóng chuyển từ ý tưởng sang hành động. Viện Kaizen có nhiều kinh nghiệm trong việc kết nối khách hàng ở tất cả các cấp tổ chức. Sức mạnh của chúng tôi chính là sự linh hoạt và khả năng thích ứng với các công cụ tinh gọn phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
Tư vấn chuyển đổi tinh gọn toàn cầu - Global Lean Transformation Consultants
Chúng tôi có nhiều thập kỷ kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng với những thử thách từ việc chuyển đổi và quản lý các chương trình doanh nghiệp xuất sắc trên toàn thế giới. Chúng tôi tinh thông trong việc giúp khách hàng quản lý những sự thay đổi phức tạp ở các tổ chức đa văn hóa và đa ngôn ngữ. Chúng tôi mang lại sự tự tin và cách thức thực hành tốt nhất cùng với đội ngũ của chúng tôi trong việc thiết kế và triển khai các Chuyển đổi Tinh gọn trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ nhiều công ty hàng đầu thế giới cùng với sự nỗ lực xuất sắc của họ trong việc đẩy nhanh và mở rộng hoạt động kinh doanh.
Quy trình Cải tiến Dự án tinh gọn - Lean Project
Viện Kaizen sử dụng một tập hợp các phương pháp và công cụ đã được chứng minh để cắt giảm lãng phí trong toàn bộ quá trình tổng thể và tăng giá trị cho khách hàng. Phương pháp này đã được áp dụng trên toàn thế giới trong mọi lĩnh vực kinh tế (sản xuất , dịch vụ, y tế, ngân hàng..). Như một hệ thống toàn thể, đó được gọi đó là hệ thống quản lý Kaizen (KMS).
KAIZEN mỗi ngày - Daily Kaizen
Nhiều tổ chức thực hiện tinh gọn thông qua các dự án, xây dựng hệ thống và cử chuyên gia cải tiến liên tục để mở rộng những cải tiến. Cải tiến dự án theo định hướng không thật sự đúng là cải tiến liên tục liên quan đến tất cả mọi người, mỗi ngày, ở khắp mọi nơi. Trong khi đó, các hệ thống Kaizen hàng ngày gắn kết sự sáng tạo của con người ở tất cả các cấp độ để cải thiện công việc của chính họ. Điều này không chỉ giúp duy trì hiệu quả hoạt động mà còn giúp cải thiện tinh thần đồng đội.
Dịch vụ bảo trì và cải tiến chất lượng - Maintenance and Improvement of Quality Management
Tất cả các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc chứng minh được cam kết việc thực hiện cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng để chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của pháp luật chế định một cách ổn định. Tuy nhiên, để các hệ thống quản lý chất lượng này phát huy tối đa hiệu quả thì việc hiểu và thực hành một cách nhuần nhuyễn các quy trình, các công cụ hỗ trợ cải tiến năng suất chất lượng như Kaizen, 5S hay bảy công cụ kiểm soát, Lean - 6sigma,… được xem là hành trang không thể thiếu nhằm đạt được mục tiêu chất lượng toàn diện mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng với chi phí thấp nhất, đồng thời chứng minh cam kết cải tiến quản lý của doanh nghiệp.

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký