Tư vấn Cải tiến Tinh gọn - Kaizen Lean Consulting

08/07/2016
Tư vấn Cải tiến Tinh gọn - Kaizen Lean Consulting
Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi là những nhà thực hành và huấn luyện chuyên nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng đạt được kết quả tuyệt vời bằng cách nhanh chóng chuyển từ ý tưởng sang hành động. Viện Kaizen có nhiều kinh nghiệm trong việc kết nối khách hàng ở tất cả các cấp tổ chức. Sức mạnh của chúng tôi chính là sự linh hoạt và khả năng thích ứng với các công cụ tinh gọn phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Các dịch vụ tư vấn

Đội ngũ tư vấn của Viện Kaizen đã giúp các công ty tạo nên những cải tiến hiệu suất một cách bền vững trong ba thập kỷ qua.

Những kết quả đột phá đã gặt hái thành công nhờ sử dụng các phương pháp vừa học vừa làm bao gồm các sự kiện của Kaizen, hội thảo thiết kế dòng giá trị và quản lý chuyên nghiệp các dự án tinh gọn. Viện Kaizen tập trung vào việc "giúp bạn để bạn giúp chính bản thân bạn" thông qua việc chuyển giao kiến ​​thức. Chúng tôi trao quyền cho nhân viên của bạn để họ tự thực hiện những cải tiến bản thân ngay cả khi làm việc với các nhà lãnh đạo nhằm xây dựng và duy trì hệ thống văn hóa cải tiến liên tục.

Đội ngũ tư vấn của Kaizen hiểu rằng thành công của chúng tôi đem đến cho khách hàng là những kết quả thực tế có thể nhìn thấy được và tạo ra giá trị có thể đo được về tài chính. Các hình thức tư vấn điển hình bao gồm sự kết hợp của:

· Cải tiến hàng ngày.

· Phát triển doanh thu.

· Cải tiến bền vững.

· Chuỗi cung cấp.

· Quản lý chất lượng.

· Chẩn đoán vấn đề.

· Phân tích cơ hội - khoảng trống.

· Tinh gọn toàn hệ thống (quy trình khép kín).

· Giảm thiểu chi phí.

· Tăng lợi nhuận.

· Sản xuất tinh gọn.

· Dây chuyền sản xuất hiệu quả hơn

Ý nghĩa thực sự của Kaizen là có được cải tiến từ tất cả mỗi người, mỗi ngày và mỗi nơi. Chúng tôi sẽ giúp các khách hàng thiết kế và xây dựng hệ thống cải tiến của chính công ty khách hàng:

- Chuyển đổi tinh gọn toàn hệ thống (Global Lean Transformation Consultants).
- Tổ chức phát triển bền vững - Hỗ trợ cải tiến (Organizing for improvement - Support Kaizen).
- Quá trình thực hiện - Dự án tinh gọn (Process improvement - Lean project).
- Kết quả đơn giản nhanh chóng - Cải tiến mỗi ngày (Frequent small improvements - Daily Kaizen).
- Phát triển năng lực và chứng nhận (Capability development and Certification).

Ví dụ điển hình cho việc áp dụng Tư vấn cải tiến tinh gọn:


Viện Kaizen Việt Nam
Back

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký