Tương lai hấp dẫn nhất khi chúng ta có thể định hình được nó - Charles Handy

01/10/2019
Tương lai hấp dẫn nhất khi chúng ta có thể định hình được nó - Charles Handy
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hiệp đã được Lincoln University công nhận với “ The HIEP way is excellent and accredited by an international.”
 

Với cuộc hành trình nghiên cứu và trải nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn hơn 20 năm, đã đưa ra công trình nghiên cứu cải tiến năng lực bản thân bởi mô hình mang tên gọi “HIEP model” đem lại một sự thay đổi quan trọng về cải tiến liên tục bản thân cho tất cả mỗi cá nhân, gia đình và tổ chức hội nhập cộng đồng chung thế giới.


Dù ở thời đại nào, dù sang hèn, ai cũng phải cải tiến, có bất bình đẳng về địa vị, nhưng về nhân cách và đạo đức thì bình đẳng với nhau và coi đó là một trong những bí quyết để thành công bền vững trong công việc và cuộc sống mà Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hiệp đã được Lincoln University công nhận với “ The HIEP way is excellent and accredited by an international.”
Viện Kaizen
Back

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký