Quy trình thực phẩm

01/12/2017
Quy trình thực phẩm
Năm 2012, Kaufland Fleischwaren bắt đầu với việc triển khai rộng khắp toàn bộ hệ thống cải tiến liên tục "EVO", đã được giới thiệu tại nhà máy ở Möckmühl, Đức vào năm 2008. Để triển khai, các biện pháp đào tạo đã được được thực hiện trên tất cả các cấp bậc, kết hợp với việc đồng thời thiết lập một tổ chức tinh gọn nội bộ.

Hồ sơ khách hàng

Công ty Kaufland Fleischwaren tồn tại từ năm 1985 và điều hành tổng cộng năm công ty sản xuất hiện đại cao cấp cho các sản phẩm thịt và xúc xích ở Đức và Cộng hòa Séc. Khoảng 3.000 nhân viên làm ra trên 350 món đặc sản thịt và xúc xích cho nhãn hiệu K-Purland và xử lý khoảng 850.000 con lợn và 60.000 con gia súc mỗi năm. Kaufland Fleischwaren thuộc về Kaufland. Kaufland và nhà bán lẻ thực phẩm Lidl cũng như các công ty khác, là một phần của tập đoàn Schwarz, có trụ sở tại Neckarsulm, nhà bán lẻ lớn nhất châu Âu và là công ty thương mại lớn thứ tư trên thế giới với doanh thu hàng năm khoảng 90 tỷ Euro.

Dự án Kaufland

Năm 2012, Kaufland Fleischwaren bắt đầu với việc triển khai rộng khắp toàn bộ hệ thống cải tiến liên tục "EVO", đã được giới thiệu tại nhà máy ở Möckmühl, Đức vào năm 2008. Để triển khai, các biện pháp đào tạo đã được được thực hiện trên tất cả các cấp bậc, kết hợp với việc đồng thời thiết lập một tổ chức tinh gọn nội bộ. Để hỗ trợ việc triển khai và mở rộng thêm hệ thống EVO trong tất cả các phân đoạn công ty, Viện Kaizen đã được phân công với phạm vi dự án sau:

Xác định vai trò và yêu cầu hồ sơ cho người quản lý và người ủng hộ EVO

1. Đào tạo nhận thức vai trò cần thiết trong tổ chức EVO

2. Tư vấn và huấn luyện các kỹ năng này cho ứng dụng thực tiễn

Giới thiệu hệ thống quản lý cửa hàng trong tất cả các nhà máy

1. Thực hiện chu trình điều chỉnh

2. Hướng dẫn để đo lường thành tích mục tiêu

3. Đảm bảo tính bền vững

4. Phổ biến các tiêu chuẩn

5. Sự tham gia của người lao động

Phương pháp của chúng tôi

• Hoàn thành các khoá đào tạo cơ bản liên quan đến quản lý cửa hàng

• Định nghĩa các luồng thông tin và cấu trúc truyền thông trong nhà máy và trên toàn doanh nghiệp

• Phát triển các hội đồng quản trị cửa hàng bao gồm các nhân vật chủ chốt từ vị trí lãnh đạo và cấp nhân viên đến cấp quản lý

• Bảo đảm cấu trúc truyền thông trong các cấp bậc khác nhau

• Huấn luyện để củng cố bền vững công việc với các con số chính và mục tiêu, chu kỳ PDCA và đi Gemba trong tổ chức

• Thực hiện 5S tại văn phòng khu vực trung tâm

Kết quả chính

• Mặc dù thời gian dự án rút ngắn từ 12 đến 8 tháng, tất cả các biện pháp dự kiến có thể được thực hiện và kết thúc đúng tiến độ

• Cải thiện luồng thông tin và giảm số lượng cuộc họp bằng cách giới thiệu một quản lý cửa hàng phù hợp

• Xác định rõ nhân viên với các mục tiêu của công ty / nhà máy / phòng ban thông qua việc thu thập các số liệu chính từ các nhân vật chủ chốt trong phạm vi ảnh hưởng

• Thông qua việc thực hiện quản lý hình ảnh, một thời gian phản ứng rất nhanh trong trường hợp có sai lệch hoặc các vấn đề đã đạt được

• Sự tham gia tích cực của tất cả nhân viên trong hệ thống EVO thông qua việc thực hiện kịp thời và bền vững các biện pháp cải tiến với sự hỗ trợ của chu trình PDCA
 

Viện Kaizen
Back

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký