Quy trình Cải tiến Dự án tinh gọn - Lean Project

08/07/2016
Quy trình Cải tiến Dự án tinh gọn - Lean Project
Viện Kaizen sử dụng một tập hợp các phương pháp và công cụ đã được chứng minh để cắt giảm lãng phí trong toàn bộ quá trình tổng thể và tăng giá trị cho khách hàng. Phương pháp này đã được áp dụng trên toàn thế giới trong mọi lĩnh vực kinh tế (sản xuất , dịch vụ, y tế, ngân hàng..). Như một hệ thống toàn thể, đó được gọi đó là hệ thống quản lý Kaizen (KMS).

Bất kể ngành nghề chúng ta tham gia, môi trường kinh doanh ngày nay khách hàng luôn đặt ra yêu cầu:

- Những quy trình đáng tin cậy.

- Các cấp dịch vụ được cải thiện.

- Thời gian sản xuất ngắn hơn.

- Gia tăng vốn lưu động.

- Nâng cao chất lượng.

- Chi phí giảm.

 

Viện Kaizen sử dụng một tập hợp các phương pháp và công cụ đã được chứng minh ứng dụng cải tiến tại trên 50 quốc gia phát triển nhất thế giới tiết giảm lãng phí và tăng giá trị cho khách hàng. Phương pháp này đã được áp dụng phổ biến trên thế giới trong mọi lĩnh vực kinh tế. Như một hệ thống tổng thể,
đó được gọi đó là Hệ thống quản lý Kaizen (KMS).


Quản lý dòng chảy toàn diện -Total Flow Management (TFM) - Cải thiện Tiến độ, Năng suất, Tồn kho và Không gian

Quản lý dòng chảy toàn diện (TFM) tập trung vào chất liệu và các luồng thông tin. Các chẩn đoán được thực hiện thông qua việc quản lý Sơ đồ chuỗi giá trị (Value Stream Mapping).

Ứng dụng của Just-in-Time, Kanban, hệ thống Kéo (pull systems), các phương pháp chuỗi logistics tinh gọn (logistics methods) và phương pháp sản xuất tinh gọn khác sẽ tạo ra một chuỗi cung ứng linh hoạt hơn, với mức tồn kho thấp hơn và gia tăng năng suất.

Quản lý năng suất toàn diện - Total Productive Management (TPM) - Nâng cao hiệu quả trang thiết bị, tăng sự an toàn và đảm bảo chất lượng

TPM là một phương cách tiếp cận để quản lý năng suất toàn diện, để bảo trì hiệu suất mà tập trung vào bảo trì Chủ động và Dự phòng để tối đa hóa thời gian duy trì hoạt động của thiết bị. TPM làm mờ sự phân biệt giữa nhóm bảo trì và sản xuất bằng cách nhấn mạnh vào việc nâng cao năng lực cho các công nhân vận hành thiết bị để sản xuất để giúp duy trì thiết bị của quá trình vận hành liên quan cho mục tiêu hiệu suất tổng thể tối đa.

Quản lý chất lượng toàn diện - Total Quality Management (TQM) - Cải thiện chất lượng

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) ứng dụng các công cụ chất lượng được chứng minh để khám phá các vấn đề rắc rối, xác định nguyên nhân gốc rễ, có những hành động khắc phục và thực hiện ngăn ngừa lỗi (pokayoke) một cách hệ thống. Phương pháp thống kê, kỹ thuật Six Sigma được sử dụng cho các vấn đề phức tạp hơn. Quản lý chất lượng toàn diện sẽ giảm chi phí chất lượng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

 

Văn phòng tinh gọn, Tài chính tinh gọn, Kỹ thuật tinh gọn và Hành chính tinh gọn (TSM)

Phương pháp Kaizen áp dụng cho công việc tri ​thức, dòng chảy thông tin, và các quy trình hành chính nhằm cải thiện dịch vụ, chất lượng và năng suất trong sự gắn kết sáng tạo của con người. Nguyên tắc Kaizen đang ngày càng được áp dụng trong các văn phòng của các cơ sở sản xuất cũng như các cơ sở dịch vụ như ngân hàng, công ty bảo hiểm và chính quyền địa phương. Một văn phòng chuyển đổi tinh gọn bắt đầu bằng cách phác họa quy trình và mục tiêu của doanh nghiệp, tổ chức các nhóm tham gia hoạt động hàng ngày dựa trên dự án Kaizen và xây dựng hệ thống quản lý đơn giản hiệu quả.

Đổi mới tinh gọn, Khởi động tinh gọn và Phát triển sản phẩm tinh gọn - Lean Innovation, Lean Startup & Lean Product Development (IDM)

Cách tiếp cận tinh gọn cải thiện hiệu quả của quá trình đổi mới, khởi động, phát triển sản phẩm mới, ra mắt sản phẩm mới, thiết kế cơ sở mới và xây dựng. Phương pháp tinh gọn mang lại kết quả nhằm đổi mới, khởi động, phát triển, và chạy đua của các doanh nghiệp trong:- Khả năng cung cấp các dự án và các sản phẩm đúng hẹn, phù hợp ngân sách.

- Tính linh hoạt và khả năng thích ứng với sự thay đổi.

- Chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ mới.

- Chi phí để khởi động và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

Những kết quả này đạt được bằng cách khuyến khích những người tham gia tích cực sáng tạo để hoạch định, cải thiện các quy trình và cách thức làm việc. Hãy liên lạc với chúng tôi để biết cách dễ dàng hơn và để làm thế nào Viện Kaizen có thể giúp doanh nghiệp của bạn ở giai đoạn đầu, về sản phẩm hoặc ý tưởng để đạt được cái nhìn sâu sắc về tinh gọn.

Viện Kaizen Việt Nam
Back

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký