Cải tiến hoạt động tổ chức

Cải tiến hoạt động tổ chức
Tương lai hấp dẫn nhất khi chúng ta có thể định hình được nó - Charles Handy
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hiệp đã được Lincoln University công nhận với “ The HIEP way is excellent and accredited by an international.”
Kaizen hỗ trợ cải tiến hoạt động tổ chức - Organizing for Improvement (Support Kaizen)
Nhiều tổ chức đã thực hiện các cải tiến tuyệt vời bằng cách sử dụng các công cụ tinh gọn và phương pháp cải thiện liên tục nhưng họ gặp phải khó khăn để duy trì những cải tiến đó.

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký