KAIZEN mỗi ngày - Daily Kaizen

08/07/2016
KAIZEN mỗi ngày - Daily Kaizen
Nhiều tổ chức thực hiện tinh gọn thông qua các dự án, xây dựng hệ thống và cử chuyên gia cải tiến liên tục để mở rộng những cải tiến. Cải tiến dự án theo định hướng không thật sự đúng là cải tiến liên tục liên quan đến tất cả mọi người, mỗi ngày, ở khắp mọi nơi. Trong khi đó, các hệ thống Kaizen hàng ngày gắn kết sự sáng tạo của con người ở tất cả các cấp độ để cải thiện công việc của chính họ. Điều này không chỉ giúp duy trì hiệu quả hoạt động mà còn giúp cải thiện tinh thần đồng đội.

Việc duy trì và cải tiến các tiêu chuẩn nơi làm việc là một hoạt động hàng ngày của các đội nhóm thực hiện một cách tự nhiên, những người gần gũi nhất với công việc. Kaizen mỗi ngày là một phương pháp để phát triển các đội nhóm bằng cách thực hành các thói quen hàng ngày như:

- Giám sát các tiêu chuẩn.

- Giải quyết vấn đề nhanh chóng để hiệu suất được trở lại như tiêu chuẩn đề ra.

- Xác định những cải tiến tiềm năng hợp tiêu chuẩn.

- Giải quyết vấn đề nhằm nâng cao tiêu chuẩn.

- Theo dõi hiệu suất của các đội nhóm tại nơi làm việc để thúc đẩy sự sáng tạo của mọi người hơn nữa.

Khi những hành động này trở thành thói quen thì cải tiến hiệu suất được duy trì và tiếp tục phát triển, tạo ra một vòng phản hồi thông tin tích cực nhằm thúc đẩy quá trình thay đổi văn hóa. Những lợi ích của Kaizen mỗi ngày là:

- Đảm bảo sự liên kết các mục tiêu trong các tổ chức;

- Cải tiến thông tin liên lạc;

- Thiết lập cơ chế để giải quyết vấn đề nhanh chóng;

- Tạo ra các tiêu chuẩn và gia tăng năng suất đội ngũ;

- Giảm thiểu tác động của sự kiện không lường trước được hàng ngày;

- Hỗ trợ cải tiến của dự án;

- Thúc đẩy tạo ra một nền văn hóa cải tiến liên tục.

Hãy tìm hiểu làm thế nào thực hiện Kaizen mỗi ngày như là một phần thiết yếu trong chiến lược hoạt động xuất sắc lâu dài của bạn bằng cách điền vào mẫu thông tin liên hệ bên phải.

Viện Kaizen Việt Nam
Back

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký