Kaizen hỗ trợ cải tiến hoạt động tổ chức - Organizing for Improvement (Support Kaizen)

08/07/2016
Kaizen hỗ trợ cải tiến hoạt động tổ chức - Organizing for Improvement (Support Kaizen)
Nhiều tổ chức đã thực hiện các cải tiến tuyệt vời bằng cách sử dụng các công cụ tinh gọn và phương pháp cải thiện liên tục nhưng họ gặp phải khó khăn để duy trì những cải tiến đó.
Mô hình hỗ trợ Kaizen của chúng tôi cho phép khách hàng xây dựng nền tảng quản lý hàng ngày và nhà lãnh đạo tinh gọn bắt buộc tạo ra một nền văn hóa cải tiến liên tục trong tổ chức. Kaizen sẽ hỗ trợ:

- Tăng sự tham gia của nhân viên.
- Cải thiện tầm nhìn của quá trình để hướng tới mục tiêu.
- Điều chỉnh cải tiến tương đương với chiến lược kinh doanh.
- Bảo đảm tính bền vững của kết quả.

Hỗ trợ Kaizen bắt đầu với Chính sách Triển khai (Hoshin kanri) để đảm bảo rằng tất cả các dự án Kaizen tập trung vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược. Các phòng ban “Kiểm soát Nhiệm vụ” (obeya) được tạo ra để theo dõi quá trình so với kế hoạch của dự án. Các ban chỉ đạo Kaizen sử dụng phòng “Kiểm soát Nhiệm vụ” để theo dõi tiến độ của các dự án Kaizen và xoá bỏ rào chắn, giúp các dự án đi theo hướng đã định.

Bảo đảm tính bền vững của kết quả Hỗ trợ Kaizen bắt đầu với Chính sách Triển khai (Hoshin kanri) để đảm bảo rằng tất cả các dự án Kaizen tập trung vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược. Các phòng Điều khiển Nhiệm vụ (obeya) được tạo ra để hình dung quá trình so với kế dự án kế hoạch. Các ban chỉ đạo kaizen sử dụng phòng Điều khiển Nhiệm vụ để theo dõi tiến độ của các dự án kaizen và xoá bỏ rào chắn, giúp các dự án đi theo hướng đã định.

Các nhà lãnh đạo các công việc tiêu chuẩn và huấn luyện chiến tuyến (kata) được triển khai để đảm bảo rằng các đội ngũ sẽ được tăng cường sức mạnh trong khi các tiêu chuẩn vẫn được duy trì và cải thiện hàng ngày. Năng lực nội bộ được phát triển bởi các nhà thực hành Kaizen chuyên nghiệp, nhà huấn luyện Kaizen và các nhà quản lý cải tiến Kaizen.

Chuyên gia tư vấn Viện Kaizen đã giúp đỡ khách hàng trong suốt hành trình cải tiến liên tục. Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách thức xây dựng một hệ thống hỗ trợ cải tiến liên tục nhằm cải thiện tính bền vững trong tổ chức hoạt động kinh doanh của bạn.

Viện Kaizen Việt Nam
Back

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký