Gas & Dầu - Nguyên Nhân Gốc Và Phương Pháp Kaizen

01/12/2017
Gas & Dầu - Nguyên Nhân Gốc Và Phương Pháp Kaizen
Khách hàng của chúng tôi đã phải chiến đấu với sự gia tăng chi phí dự án cung cấp cơ sở vật chất liên quan đến miếng lót hỗ trợ thoát hơi nước (SAGD). Cộng với việc giảm giá dầu 50%, khách hàng của chúng tôi đang tìm cách cắt giảm các chi phí để duy trì tính cạnh tranh. Viện Kaizen đã tham gia vào việc xác định sự lãng phí và loại bỏ các hoạt động vô ích trị khi thực hiện các dự án liên quan đến thiết bị hỗ trợ.

Hồ sơ khách hàng

Một nhà sản xuất dầu thô lớn ở Tây Canada

Tiềm năng cải tiến

Khách hàng của chúng tôi đã phải chiến đấu với sự gia tăng chi phí dự án cung cấp cơ sở vật chất liên quan đến miếng lót hỗ trợ thoát hơi nước (SAGD). Cộng với việc giảm giá dầu 50%, khách hàng của chúng tôi đang tìm cách cắt giảm các chi phí để duy trì tính cạnh tranh. Viện Kaizen đã tham gia

 vào việc xác định sự lãng phí và loại bỏ các hoạt động vô ích trị khi thực hiện các dự án liên quan đến thiết bị hỗ trợ.

 

Nguyên nhân gốc rễ

Việc chiết xuất dầu thô xảy ra tại các thiết bị bề mặt được gọi là những tấm lót giếng, thường chứa nhiều cặp phun hơi nước và giếng sản phẩm dầu thô. Các tấm lót giếng của SAGD có tuổi thọ hạn chế với sản lượng giảm dần theo thời gian, tạo ra nhu cầu sản xuất miếng lót giếng mới để phát triển và xây dựng trên cơ sở liên tục để duy trì và tối đa hóa mức độ sản xuất.

Phương pháp của chúng tôi

- Mục tiêu chính của việc xác định sự lãng phí và loại bỏ các công việc vô ích là làm giảm thời gian vận chuyển để phân phối các dự án miếng lót giếng tốt

- Viện Kaizen đã tạo điều kiện cho sự kiện KAIZEN ™ với các nhóm dự án chức năng riêng lẻ xác định những hoạt động lãng phí và giải pháp để giảm thiểu những hoạt động này

- Những đề xuất cải tiến sau đó được đánh giá dựa trên tác động đối với việc giảm thời gian dẫn và dễ thực hiện

- Những cải tiến được khách hàng của chúng tôi với sự hỗ trợ và hướng dẫn từ Viện Kaizen

Kết quả chính

- Các nhóm dự án chức năng cảm thấy được củng cố quyền và thể hiện tinh thần mạnh mẽ hơn bằng cách chứng kiến việc thực hiện các đề xuất của họ; họ là một phần quan trọng của giải pháp cải thiện doanh nghiệp

- Hơn 200 ý tưởng được đưa ra bởi các nhóm chức năng; kết quả này đã làm giảm thời gian dẫn vượt hơn 25%, giảm 4 tuần trong thời gian biểu trên mỗi miếng lót giếng

- Mỗi ngày tiết kiệm cho việc thực hiện dự án được tính có giá trị khoảng $ 50K; dự án này đã tiết kiệm được hơn $3M cho mỗi tấm lót giếng

Nhóm đã chấp nhận một cách mới để thực hiện các dự án; phát triển của một mẫu thiết kế tấm lót giếng, sử dụng dự án "phòng chiến tranh" và phát triển các kỹ năng quản lý dự án mạnh mẽ hơn tất cả đều được lên kế hoạch để duy trì những cải tiến được thựcViện Kaizen
Back

Bài viết trước

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký