Câu chuyện thành công

22/08/2016
Câu chuyện thành công
Nguyên tắc Lean và phương pháp kaizen áp dụng bất kể loại hình kinh doanh, ngành hoặc quy trình. Hãy trải nghiệm thực tế các ví dụ về cách chúng tôi đã hỗ trợ sự thành công của khách hàng của chúng tôi.

 

Bạn cũng có thể tìm kiếm một phương pháp cụ thể được sử dụng:

- 5S

- Quản lý trực tiếp (Visual Management)

- Chuẩn hóa công việc (Standard Work)

- Tiêu chuẩn chất lượng (Quality Standards)

- Giải quyết vấn đề (Problem Solving)

- Chất lượng tự động (Auto Quality)

- 6 Sigma

- Thiết kế dây chuyền cung cấp (Supply Chain Design)

- Sản xuất dòng chảy/Thiết kế day chuyền (Production Flow/Line Design)

- Chuỗi cung ứng bên trong/Hệ thống kéo (Internal Logistics/Pull Systems)

- Chuỗi cung ứng bên ngoài (External Logistics)

- Dịch vụ Phân tích chuỗi giá trị (Service Value Chain Analysis)

- Dịch vụ Quy trình dòng chảy (Service Process Flow)

- Quy trình dịch vụ chất lượng (Service Process Quality)

- Quy trình quản lý dịch vụ (Service Process Management)

- Bảo trì tự trị (Autonomous Maintenance)

- Bảo trì theo kế hoạch (Planned Maintenance)

- Hiệu quả thiết bị tổng thể (Overall Equipement Efficiency)

- Quản lý dự án (Project Management)

 

Viện Kaizen Việt Nam
Back

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký