Bảo trì năng suất toàn diện

31/01/2015
Bảo trì năng suất toàn diện
Bảo trì năng suất toàn diện - TPM (Total Productive Maintenance) là một phương pháp quản lý được áp dụng đầu tiên tại Nhật Bản. Sau đó được phổ biến, áp dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất công nghiệp trên toàn thế giới. TPM được giới thiệu vào những năm 1950, khi các nhà máy tại Nhật Bản du nhập, nghiên cứu, áp dụng phương pháp bảo dưỡng phòng ngừa (Preventive Maintenance - PM) từ Mỹ và khái niệm tự chủ bảo dưỡng (Autonomous Maintenance - AM), một yếu tố quan trọng của TPM cũng được xuất hiện từ đây.

1. Mục tiêu

- Cung cấp cho học viên hiểu được cấu trúc hệ thống của quản lý năng suất toàn diện, các tổn thất chính cũng như phương pháp bảo trì tự quản. Với điều này, học viên có thể thực hiện TPM thành công bằng cách sử dụng Kaizen để loại bỏ sự gián đoạn trong quá trình sản xuất và hiểu được vấn đề cần thiết trong việc thu thập hệ thống dữ liệu để theo dõi và đo lường ngăn chặn sự gián đoạn thông qua quản lý trực quan.

2. Đối tượng tham gia

- Nhân viên và Quản lý cấp trung.

3. Thời lượng

- 2 ngày = 8 giờ/ ngày

4. Nội dung

- Mô hình và triết lý của TPM.

- Giới thiệu về hệ thống TPM.

- Cắt giảm 16 tổn thất trong hệ thống.

- Theo dõi chỉ số năng suất trong sản xuất.

- Thực hiện bảo trì tự quản từ bước 1 đến bước 3.

- Thực hiện 12 bước TPM.

- Bảo trì theo mức độ kế hoạch.

- Giới thiệu hệ thống đánh giá cho bền vững.

- Đo lường cho việc tối ưu hóa bảo trì hiệu quả.

5. Chứng chỉ

- Do Viện Kaizen cấp có giá trị toàn cầu, nâng tầm giá trị.

Viện Kaizen Việt Nam
Back

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký