Phương pháp 5S là gì?

16/10/2019
Phương pháp 5S là gì?
Phương pháp 5s được phát triển tại Nhật Bản bởi hai quý ông Osada và Hirano, người đã cấu trúc một khuôn khổ để thực hiện triết lý của họ. Một số người cho rằng các nguyên tắc của Phương pháp 5S đến từ Henry Ford, người đã sử dụng CANDO (làm sạch , Sắp xếp, gọn gàng, Kỷ luật và Cải tiến liên tục) trước khi phát triển Phương pháp này
Phương pháp 5S được phát triển ở Nhật Bản.
Phương pháp 5S là một hệ thống được dùng để tổ chức không gian làm việc trở nên hiệu quả & an toàn.
Nó là một công cụ cơ bản của sản xuất tinh gọn
 

 

Lịch sử phương pháp 5S

Phương pháp 5s được phát triển tại Nhật Bản bởi hai quý ông Osada và Hirano, người đã cấu trúc một khuôn khổ để thực hiện triết lý của họ.
Một số người cho rằng các nguyên tắc của Phương pháp 5S đến từ Henry Ford, người đã sử dụng CANDO (làm sạch , Sắp xếp, gọn gàng, Kỷ luật và Cải tiến liên tục) trước khi phát triển Phương pháp này

Lợi ích của phương pháp 5S

    - Tăng năng suất thông qua hiệu quả
    - Giảm sự chậm trễ
    - Nâng cao chất lượng
    - Cải thiện an toàn
    - Giảm thời gian thiết lập
    - Nâng cao tinh thần & động lực 
    - Ít căng thẳng hơn cho các nhà vận hành
    - Môi trường làm việc an toàn hơn
    - Cải tiến quy trình thường xuyên

Ý nghĩa 5S

5S là viết tắt của năm từ tiếng Nhật & tiếng Anh, Ý nghĩa của các từ tiếng Nhật ở trên là:
   1S: Seiri. Sàng lọc hoặc gọn gàng
   2S Seiton. Sắp xếp hoặc ngăn nắp
   3S Seiso.  Sạch hoặc Sạch sẽ
   4S . Seiketsu. Săn sóc hoặc chuẩn hóa
   5S. Shitsuke. Sẳn sàng hoặc duy trì 

(1) Phương pháp thứ 1 của 5S - Seiri hoặc sàng lọc

Bước đầu tiên là sàng lọc trong Phương pháp này
"Sàng lọc" có nghĩa là sàng lọc mọi thứ trong từng khu vực làm việc mà chúng ta cần và những gì chúng ta không cần?
Sàng lọc có nghĩa là loại bỏ các vật phẩm hoặc vật liệu không cần thiết khỏi không gian làm việc.
Chỉ giữ lại những gì thực sự cần thiết mỗi ngày từ không gian làm việc.
Vật liệu, thiết bị, dụng cụ hoặc bất kỳ vật phẩm nào không được sử dụng thường xuyên nên được chuyển đến một khu vực lưu trữ chung, riêng biệt được gọi là Vùng thẻ đỏ
Các mặt hàng không được sử dụng nên được loại bỏ hoặc tái chế
đừng giữ bất cứ thứ gì ở nơi làm việc của bạn chỉ vì nó có thể được sử dụng trong tương lai.
Toàn đội nên dành vài giờ để đi qua toàn bộ khu vực (bên trong tủ, bên dưới và phía sau máy móc .. Mọi nơi !!!)
Tất cả các phế liệu rõ ràng phải được đặt trong khu vực phế liệu / Thùng Tất cả Các vật phẩm không xác định phải được đặt trong khu vực thẻ đỏ / khu vực cách ly
Chỉ các vật phẩm được yêu cầu nên vẫn được giữ lại.
Các bước Sàng lọc
1. Dọn dẹp.
2. Phân loại.
3. Phân công trách nhiệm.
4. Gắn thẻ đỏ những thứ không cần thiết.
5. Tái chế hoặc Tái chỉ định những thứ đã đến trong Vùng thẻ đỏ.
Ảnh trước và sau khu vực làm việc và thẻ đỏ:
 
 
 

(2) S thứ 2  của phương pháp 5S- sắp xếp hoặc ngăn nắp

Đặt theo thứ tự là để tổ chức các vật phẩm hoặc vật liệu tại nơi làm việc.
“Nơi dành cho mọi thứ và mọi thứ ở vị trí của nó”.
Chúng ta có thể sử dụng một nơi làm việc có tổ chức để được hiệu quả hơn.
Để sắp xếp tất cả các hạng mục cần thiết theo xu hướng kinh tế.
Đặt theo tần suất sử dụng.
Cung cấp lưu trữ an toàn - các vật nặng ở mức thấp, các vật nhẹ ở mức cao.
Nếu bất kỳ sản phẩm nào bị thiếu thì chúng ta có thể dễ dàng tìm ra nó.

Nguyên tắc cơ bản của Sắp xếp:

   - Những thứ được sử dụng rất thường xuyên nên được giữ gần nơi chúng được sử dụng.
   - Các vật dụng được sử dụng rất ít lần nên được giữ xa so với những thứ thường được sử dụng.
   - Sau khi hoàn thành công việc giữ mọi thứ ở nơi được xác định.
   - Nếu một vài thứ được sử dụng cùng nhau, sau đó lưu trữ chúng cùng nhau.
Ví dụ, một que hàn được sử dụng với máy hàn thì cả hai nên được giữ lại với nhau.
   - Lưu trữ những thứ ở nơi mọi người có thể dễ dàng tìm thấy nó.
   - Xác định tất cả các vật dụng (bao gồm đồ đạc, đồng hồ đo, dụng cụ, khôn dẫn, khuôn v.v.) và dán nhãn cho chúng để bất kỳ ai cũng có thể xác định và đưa chúng trở lại vị trí lưu trữ thích hợp.

(3) S thứ ba  của Phương pháp 5S Seiso hoặc Sạch sẽ  (làm sạch):

Sau khi sàng lọc và sắp xếp theo thứ tự, nơi làm việc yêu cầu vệ sinh thường xuyên.
   - Sạch hoặc sạch sẽ là làm sạch thường xuyên nơi làm việc, dụng cụ và thiết bị.
   - Sạch sẽ giúp phát hiện khuyết điểm dễ dàng hơn  .
   - Sự hài lòng của khách hàng tốt hơn.
   - Hỗ trợ hiệu quả và giảm tai nạn.
   - Tạo môi trường làm việc tốt hơn.
   - Dọn dẹp không chỉ là công việc của một quản gia, đó là trách nhiệm của mọi người.
   - Mỗi nơi làm việc nên có một người, hoặc một nhóm, được chỉ định để làm sạch khu vực đó.
   - Cách tiếp cận tốt nhất là những người làm việc tại nơi mình làm cũng chịu trách nhiệm làm sạch khu vực đó.

(A) Làm sạch là một quá trình liên tục

   - Xác định và tài liệu.
   - Quyết định Ai, Cái gì, Khi nào, Ở đâu, Như thế nào, v.v.
   - Ai chịu trách nhiệm dọn dẹp.
   - Những gì cần phải được làm sạch và làm sạch ở đâu.
   - Khi nào hoàn thành.
   - Nó được thực hiện như thế nào.
   - Dụng cụ cần thiết để làm sạch.
 

 

(4) S Thứ tư của  phương pháp 5S - seiketsu hoặc săn sóc:

Sau khi hoàn thành Việc sàng lọc, Sắp xếp, sạch sẽ hoặc làm sạch, săn sóc sẽ là bước tiếp theo. Săn sóc có nghĩa là ghi lại tất cả các quy trình hoặc hoạt động cần thiết.Trong Săn sóc, chúng ta có thể biến từ luyện tập tốt thành thói quen tốt. Bằng việc phát triển các tiêu chuẩn cho quy trình, tất cả mọi người đều biết phải làm gì, làm như thế nào, khi nào nên làm và làm ở đâu,.. Nhận thức về việc săn sóc cho tất cả mọi người. Nó sẽ giúp họ không nhớ các tiêu chuẩn mới và nó khuyến khích họ làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng nhãn, biểu tượng, áp phích và biểu ngữ để săn sóc.

(A) Làm thế nào để chúng ta chuẩn hóa

   - Tài liệu về cách săn sóc trong công việc (SOPs)
   - Chuẩn hóa ghi nhãn, biển báo và dòng chảy
   - Kiểm toán

(B) Công việc tiêu chuẩn

   - Tài liệu về cách thức làm việc theo quy trình đã đồng ý
   - Cung cấp một đường cơ sở để cải thiện
   - Giảm sự khác biệt giữa người / ca

(C) Lưu lượng và tín hiệu chuẩn

   - Các phương pháp phổ biến để chỉ ra nơi công việc đi vào và đi ra khỏi bộ phận.
   - Phương pháp tiêu chuẩn để xác định các thành phần và vị trí công cụ

(D) Kiểm toán 5S:

   - Kiểm toán độc lập một khu vực
   - Chụp trạng thái hiện tại - Sử dụng ảnh màu
   - Tạo bảng kiểm toán đơn giản - với điểm số
   - Thực hiện kiểm toán

 


 

(5) S thứ 5 của Phương pháp 5S - Shitsuke hoặc sẳn sàng

   - Cần duy trì 5S trong nhà máy hoặc tiến độ công việc
   - Giữ một bản ghi tiến độ với các đánh giá, giao tiếp và hoạt động liên quan đến đào tạo.
   - Phân công trách nhiệm
   - Duy trì theo dõi hoạt động đào tạo đang diễn ra và duy trì hệ thống đã được thiết lập.
   - Duy trì kiểm toán
   - Duy trì vệ sinh
   - Làm cho nó “một cách sống”
   - Hỗ trợ hàng đầu của ban quản lý cần thiết để Săn sóc:
   - Chúng tôi có thể duy trì cam kết đối với 5S trong ngành của mình với sự giúp đỡ của bộ phận quản lý hàng đầu
   - Quản lý hàng đầu nên tham gia vào các hoạt động này như
   - Tiến hành kiểm tra 5S trên cơ sở ngẫu nhiên
   - Thiết lập một kênh truyền thông thích hợp từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên
   - Đào tạo cho nhân viên
   - Tham gia các sự kiện quảng cáo tại nhà máy
 
 
 
 
 
Back

Bài viết sau

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký