Khai Giảng Khóa học Quality Control Green Belt Năm 2019

25/07/2019
Khai Giảng Khóa học Quality Control Green Belt Năm 2019
Chúng ta đã bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, bởi vì bây giờ nhìn đâu cũng thấy cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. QC đóng vai trò rất quan trọng nhất đối với doanh nghiệp và là trái tim của doanh nghiệp trong xu thế hiện nay.

 
1.Tại sao phải học Quality Control Green Belt?

- Chúng ta đã bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, bởi vì bây giờ nhìn đâu cũng thấy cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. QC đóng vai trò rất quan trọng nhất đối với doanh nghiệp và là trái tim của doanh nghiệp trong xu thế hiện nay.
- Nhà thực hành kiểm soát chất lượng đai xanh (Green Belt) là người trưởng nhóm dự án cải tiến chất lượng, chịu trách nhiệm vận hành dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc công việc. Người thành thục công việc chuyên môn kiểm soát chất lượng toàn diện cho doanh nghiệp.
- Sự thành công và triển vọng phát triển của một tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của nhà thực hành kiểm soát chất lượng đại xanh mang đẳng cấp thế giới.
- Là nền tảng để phát triển Đai đen (Black Belt). Đai đen là hạt nhân của nhà quản lý chất lượng tài ba.

2.Vai trò cùa nhà thực hành kiểm soát chất lượng (QC Green Belt).


- Xây dựng định hướng chiến lược chất lượng để cụ thể hóa chiến lược là tập trung vào chất lượng khách hàng.
- Duy trì tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản lý, cụ thể  quản lý dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế để kiểm soát quá trình.
- Nhà thực hành kiểm soát chất lượng cần tập trung vào những nội dung ưu tiên để cải tiến chất lượng.

3.Nội dung chương trình:(1) Thực hành nhóm chất lượng; 
(2) Kiểm tra chất lượng toàn diện; 
(3) Đánh giá chất lượng; 
(4) Đảm bảo và cải tiến chất lượng
 

(1) Phân tích dòng chảy giá trị của doanh nghiệp; 
(2) Soạn thảo sổ tay quản lý ( chất lượng, HSE, FSMS); 
(3)  Thiết kế các quy trình
 


 (1) Phương pháp chuyên gia; 
(2) Đánh giá chất lượng với kiểm soát quá trình thống kê; 
(3) Triển khai chức năng chất lượng (QFD); 
(4) Kỹ thuật kiểm soát chất lượng: FMEA, MSA, SPC, FTY & RTY…

4. Thời lượng và học phí

- Thời lượng: 12 ngày chủ nhật
- Học phí 9.000.000 VND (bao gồm tài liệu, teabreak, chứng chỉ quốc tế)
- Ngày khai giảng: 10/2019

5.Chứng chỉ.

Học viên sau khi hoàn tất dự án kết thúc khóa học, sẽ nhận 02 chứng chỉ: 
(1) Chứng chỉ do Viện UCI có giá trị toàn quốc; 
(2) Chứng chỉ do Đại Học Lincoln cấp có giá trị quốc tế mang tính đẳng cấp.

6.Chính sách hỗ trợ.

-Ưu đãi 15% cho học viên của Viện . Đặc biệt: trở thành cộng tác viên của Viện (nhân viên tư vấn hoặc nhân viên chính thức) sau khi khóa học kết thúc.

- Ưu đãi 10% cho học viên mới .

- Điều kiện tham gia: học viên bắt buộc phải trải qua khóa học QC, HSE, FSMS của Viện UCI. Nếu là học viên bên ngoài phải có 5 năm kinh nghiệm làm QC và biết các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, trường hợp chưa có thì phải học chuyển đổi QC của Viện UCI.

 
Lưu ý: Chương trình này là bản quyền của UCI, cấm sao chép bất hợp pháp, nếu phát hiện sẽ nhờ pháp luật can thiệp.
 
Back

Nhận bản tin

Nhập vào email để nhận bản tin

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 08. 6884 9648
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký