Chuyển đổi nhanh - Single Minute Exchange of Die (SMED)

29/03/2016
Chuyển đổi nhanh - Single Minute Exchange of Die (SMED)
Chuyển đổi nhanh Single Minute Exchange of Die (SMED)/Fast Changeover là một tên gọi đề nghị cho một phương pháp mà thiết bị có thể được thay đổi từ một sản phẩm đến sản phẩm kế tiếp một cách hiệu quả nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể.

Chuyển đổi nhanh tạo mục tiêu mà tất cả việc chuyển đổi sẽ được hoàn thành nhanh chóng (dưới 10 phút). Chuyển đổi nhanh là một phần không thể thiếu của Bảo trì năng suất toàn diện (TPM).

Các nhà sản xuất thường sản xuất các sản phẩm trong thời gian lâu hơn nhiều so với yêu cầu thực của khách hàng. Do đó để đạt được lợi thế kinh tế theo quy mô (economies of scale) có nghĩa là sản xuất với số lượng hàng loạt. Lợi ích kinh tế sản xuất hàng loạt tỷ lệ giữa thời gian sản xuất thực tế và chuyển đổi. Rõ ràng là quá trình sản xuất càng dài liên quan đến thời điểm chuyển đổi thì quá trình hiệu quả hơn sẽ xuất hiện (để thay thế).

Các vấn đề với sản xuất lô hàng lớn


- Các doanh nghiệp hoạt động không linh hoạt; không kinh tế để thay đổi sản phẩm trong thời gian ngắn.

- Một lượng lớn hàng trong kho, hoặc đang trong quá trình hình thành phải được lưu trữ lại.

- Số hàng tồn kho có thể dễ dàng hư hỏng hoặc trở nên lỗi thời.

- Thời gian vận hành lớn dẫn đến các vấn đề về các khuyết tật (lỗi) không bị phát hiện.

Do đó, việc chuyển đổi nhanh có ý nghĩa là: nếu việc chuyển đổi có thể được thực hiện trong thời gian ngắn thì thời gian sản xuất có thể được giảm theo nên sẽ giảm hoặc loại bỏ tất cả các vấn đề trên.

Bằng cách thực hiện chuyển đổi nhanh, các đơn vị có thể sản xuất sản phẩm với thời gian và số lượng gần đúng với yêu cầu của khách hàng.


 

Lợi ích của chuyển đổi nhanhViện Kaizen Việt Nam
Back

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký