Mức hữu dụng thiết bị toàn phần - Overall Equipment Effectiveness (OEE)

29/03/2016
Mức hữu dụng thiết bị toàn phần - Overall Equipment Effectiveness (OEE)
OEE đo lường độc đáo như một chỉ số đánh giá hoạt động (KPI - Key Performance Indicator) cho thấy “toàn cảnh” về việc sử dụng tài sản (cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị). Các tổ chức kiểm tra tất cả các khía cạnh của hiệu suất tài sản để đảm bảo rằng họ đang đạt được những lợi ích tối đa từ thiết bị hoặc một phần của thiết bị đã được mua và trả chi phí.


OEE được tính toán dưa trên biểu đồ Pareto cho thấy rõ những mất mát chính hoặc thiệt hại đã xảy ra ở đâu và sau đó dẫn đến hành động khắc phục cụ thể và trực tiếp để cải thiện OEE.

Một lợi ích nữa của đo lường OEE là sự tương tác tăng dần của phân xưởng với việc thu thập dữ liệu hàng ngày và ghi nhận OEE. Nhân viên phân xưởng không chỉ chịu trách nhiệm cho các hoạt động OEE hàng ngày mà còn góp phần đáng kể vào việc giải quyết vấn đề bằng cách thấu hiểu và cải thiện khu vực hoạt động của mình.

Lợi ích của mức hữu dụng thiết bị toàn phần bao gồm: Tình trạng có sẵn của máy móc và thiết bị cao hơn

- Gia tăng thời gian hoạt động của máy móc và thiết bị

- Giao hàng “Đúng sản phẩm - đúng số lượng - đúng nơi - đúng thời điểm” (JIT) cho khách hàng.

- Tăng tính linh hoạt tài sản.

Cải tiến khả năng hoạt động máy móc

- Gia tăng sản phẩm đầu ra.

- Cải tiến chất lượng sản phẩm.

- Quá trình đạt ổn định và đáng tin cậy.

Tác động tài chính kinh doanh

- Giảm việc lưu giữ hàng tồn trong kho.

- Giảm chi phí sản xuất cho mỗi công đoạn.

- Cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Giảm chi phí đầu tư tiềm năng.


Viện Kaizen Việt Nam
Back

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký