Chính sách và trách nhiệm của website Kaizen

Viện KAIZEN và tất cả nhân viên từ chối nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc nguy cơ phát sinh như một hệ quả trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc sử dụng và thực hiện một trong các nội dung của thông tin được đăng tải trên WEB này.
- Viện Kaizen cung cấp trang web này như một dịch vụ để phục vụ cho những người tìm kiếm thông tin về nội dung và công nghệ Kaizen. Viện Kaizen sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả do sử dụng không đúng cách hoặc thực hiện các nội dung trong tài liệu này hoặc trong bất kỳ sự liên quan nào từ nội dung trong trang web này.

- Viện Kaizen sẽ không chịu trách nhiệm và từ chối mọi trách nhiệm, sự thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng, tham khảo hoặc căn cứ vào thông tin có trên trang web này.

- Những thông tin trong tài liệu này được cập nhật định kỳ theo thời gian, những sự kiện và thông tin khác hoặc sự phát triển tương lai có thể ảnh hưởng đến các đối tượng cụ thể và không đảm bảo rằng những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và mới nhất.

- Những tài liệu hoặc đồ họa liên quan được công bố trên trang web này có thể có những lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Những cập nhật định kỳ sẽ bổ sung thêm thông tin trong tài liệu này. Viện Kaizen có thể cải thiện và thay đổi các sản phẩm, dịch vụ được mô tả trong tài liệu này bất cứ lúc nào.

CHÚ Ý CHO CÁC VĂN BẢN CÓ TRÊN WEBSITE NÀY

- Giấy phép sử dụng văn bản (chẳng hạn như bài báo, ví dụ, tin tức, thông báo, hình ảnh, câu chuyện v.v) từ trang Web này sẽ được chấp thuận, với điều kiện:

1. - Thông báo bản quyền dưới đây xuất hiện trong tất cả các bản sao và cả hai thông báo bản quyền và thông báo cho phép xuất hiện.

2. - Sử dụng các tài liệu như trên Website này là dành cho mục đích sử dụng thông tin, phi thương mại hoặc cá nhân và nó không được phép sao chép và đăng tải trên bất kỳ máy tính mạng, hoặc được phát trên phương tiện truyền thông nào.

3. - Không được sửa đổi bất kỳ tài liệu nào. Sử dụng với mục đích khác chịu sự nghiêm cấm của pháp luật, có thể dẫn đến hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Người vi phạm có thể bị truy tố đến hình phạt nặng nhất có thể.

- Tài liệu trên không bao gồm thiết kế hoặc bố cục của trang web của Viện Kaizen, tất cả các yếu tố trên trang web của Viện Kaizen được bảo vệ như một hàng hóa thương mại có nhãn hiệu kinh doanh; Sự cạnh tranh không lành mạnh và những luật lệ khác có thể không được sao chép hoặc bắt chước toàn bộ hoặc một phần. Không biểu tượng, đồ họa, âm thanh và hình ảnh nào từ trang web của Viện Kaizen được sao chép hoặc chuyển giao trừ khi được sự cho phép của Viện KAIZEN.

BẢN QUYỀN

- Tất cả các nội dung trên web này, ví dụ như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh và phần mềm đều là tài sản của Viện KAIZEN, được bảo vệ bởi Luật pháp Việt Nam, và luật bản quyền quốc tế.

THƯƠNG HIỆU

KAIZEN, GEMBAKAIZEN và các đồ họa khác, logo và những nhãn hiệu dịch vụ là thương hiệu riêng của Viện Kaizen. Nhãn hiệu của dịch vụ Viện Kaizen không được sưr dụng kết nối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ mà không thuộc Viện Kaizen trong bất cứ hình thức nào có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng, hoặc làm mất uy tin của Viện Kaizen.

LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY THỨ 3

Các liên kết trong trang web này sẽ cho phép bạn thoát khỏi trang web Viện Kaizen. Các trang web liên kết không thuộc sự kiểm soát của Viện Kaizen và Viện Kaizen không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết nào hoặc bất kỳ sự thay đổi, cập nhập thông tin của các web đó. Viện Kaizen không chịu trách nhiệm cho việtc webcasting hay bất kỳ hình thức giao dịch nào từ những web liên kết này. Viện Kaizen cung cấp những đường liên kết này đến bạn để tham khảo, và sự bao gồm những liên kết này không thuộc quyền quản lý của Viện Kaizen.

LIÊN KẾT VỚI CÔNG TY THỨ 3

Cho phép đặt các trang liên kết được cung cấp từ các bên thứ 3, với điều kiện là nó phản ánh thật sự trang web này và không có nguy cơ tạo ra sự sai sót nhầm lẫn cho độc giả.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Viện Kaizen tôn trọng quyền riêng tư của các chủ thể sử dụng tài khoản và dịch vụ và trang web của chúng tôi. Để có hiệu lực, chúng tôi đã thiết lập các chính sách bảo mật sau đây:
- Thu thập thông tin khách hàng. Để xử lý của yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả (bình luận của khách), chúng ta cần biết một số thông tin cá nhân cơ bản như (tên và địa chỉ gửi thư)

- Chúng tôi cũng theo dõi phương tiện giao thông của khách hàng và sử dụng trang web để giúp chúng tôi cải thiện thiết kế và bố cục của trang web. Thông tin chúng tôi thu thập trên web này không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân (như tên, địa chỉ của bạn).

- Bảo vệ thông tin. Khi bạn mở một cuộc điều tra thông qua hình thức khách hàng đặt hàng của chúng tôi hoặc bất kỳ phương tiện khác, thông tin của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ một cách an toàn. Chúng tôi sẽ không kinh doanh thông tin cá nhân của bất kỳ tài khoản nào mà chúng tôi thu nhận trên trang web của chúng tôi.

- Cập nhật emails. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn cập nhật thông tin mới và những thông tin quan trọng qua bản tin Kaizen hoặc những phương tiện cập nhật khác. Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin cập nhật nào từ chúng tôi, xin vui lòng gửi yêu cầu để được loại bỏ khỏi danh sách của chúng tôi tại: [email protected]
Back

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký