Kaizen CEO

10/11/2015
Kaizen CEO
Toàn cầu hóa đã tạo ra một sân chơi công bằng, Việt Nam đang thực hiện mô hình kinh tế mở cửa hướng vào xuất khẩu. Chính vì thế, Chính phủ đã tiến hành ký kết và đàm phán một số hiệp định với khu vực và các nước trên thế giới chẳng hạn như: Gia nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN có hiệu lực ngày 31/12/2015, Đàm phán hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam – EU,…

1. Về Kaizen CEO

Xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa, tất cả sản phẩm đều phải trải qua quá trình cạnh tranh giành giật thị trường gay gắt giữa các quốc gia trên toàn thế giới, vấn đề của các nhà sản xuất trên toàn thế giới là làm sao tăng cường được sức cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm đẳng cấp thế giới đồng thời giảm giá thành sản phẩm. Để làm được điều đó, công việc của các nhà quản lý và những nhà lãnh đạo kinh doanh là tạo ra những cách thức mới để phát triển bền vững và thành công trong sân chơi toàn cầu.

2. Mục đích khóa học 

- Đối với các nhà kinh doanh và quản lý, câu hỏi trong thế kỷ 21 không phải là “Chúng ta làm thế nào để thành công?” mà câu hỏi đó là “Chúng ta làm thế nào để duy trì được sự thành công?”.

- Giúp cho các nhà kinh doanh và quản lý hiểu được sự cải tiến liên tục (Kaizen) nhằm xác định vị thế công ty luôn luôn hướng tới sự tối ưu hay hoàn hảo để đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm.

- Cung cấp các nhà kinh doanh và quản lý những phương pháp, công cụ để Kaizen tối ưu trong công ty. 

3. Đối tượng tham dự 

- Các nhà lãnh đạo, nhà kinh doanh, quản lý của công ty và những ai có tham vọng trở thành nhà Điều hành Cải tiến tuyệt hảo. 

4. Những gì mong đợi 

- Hiểu được mọi thứ trong hệ thống Kaizen, chẩn đoán và phát triển một chiến lược cho quá trình thay đổi hướng đến thành công.

- Học được các phương pháp, các bước thực hiện quá trình thay đổi tinh gọn (Lean) trên toàn bộ hệ thống doanh nghiệp. 

 

Time

Topic

Instructors

3 Days

Global Business Excellence / Hoàn hảo trong kinh doanh toàn cầu:

• Sự hoàn hảo trong kinh doanh toàn cầu là gì?

•  Làm thế nào để thực hiện sự hoàn hảo kinh doanh toàn cầu?

•  Hệ thống quản lý tác nghiệp hoàn hảo.

•  7 nguyên tắc cơ bản trong hệ thống quản lý tác nghiệp hoàn hảo.

•  Thiết lập một hệ thống quản lý tác nghiệp hoàn hảo.

• Phương cách cải tiến liên tục (Kaizen) đến tinh gọn đến môi trường xanh.

- Chuyên gia Carsten Otto - 

Giám đốc tác nghiệp của Viện Kaizen Toàn cầu

- Chuyên gia Jayanth Murthy

Giám đốc Khu vực Trung Đông và Châu Phi của Viện Kaizen Toàn cầu.

- Chuyên gia Chris Leonard-

Giám đốc Kinh doanh

Viện Kaizen Toàn cầu

-Chuyên gia Euclides Coimbra

CEO Kaizen Toàn cầu.

-Tiến sĩ QTKD Nguyễn Hiệp

Giám đốc  Viện Kaizen Việt Nam

3 Days

Kaizen Management System:

  • Lộ trình cải tiến liên tục tinh gọn.

  • Phát triển con người-Cải tiến quy trình- giá trị khách hàng- thành công về tài chính nâng cao năng lực đẳng cấp thế giới thông qua: Quản lý dòng chảy toàn diện, Quản lý năng suất toàn diện, Quản lý chất lượng toàn diện, Quản lý dịch vụ toàn diện và Quản lý phát triển & Đổi mới

2 Days

Kaizen Management

Các yêu cầu về hệ thống cải tiến trong quản lý và trách nhiệm của nhà quản lý cải tiến.

Nhà quản lý KAIZEN.

Đánh giá cải tiến (nghiên cứu điển hình)

Phân tích tiềm năng (Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức).

Xây dựng chiến lược cải tiến.

Lộ trình  thực hiện cải tiến.

Lựa chọn mục tiêu của phương pháp cải tiến trong  việc làm dự án.

Xây dựng sự hỗ trợ trong tổ chức.

Quản lý tích hợp

2 Days

Kaizen Leadership /Nhà Lãnh đạo cải tiến

Cải tiến quản lý thay đổi, đi cùng với quá trình thay đổi tích cực của sự quản lý thay đổi từ phía nhìn nhận của doanh nghiệp (thẻ điểm về cải tiến).

Yêu cầu và trách nhiệm của nhà lãnh đạo cải tiến mỗi ngày- chuẩn công việc

Phát triển chiến lược KAIZEN.

KAIZEN trong sản xuất ( tình huống)/dịch vụ.

Lãnh đạo, xung đột, hợp tác.

Lãnh đạo của nhà quản lý cải tiến.

Trao đổi thông tin.

Làm việc nhóm

Nhóm tư duy sáng kiến.

Xây dựng văn hóa cải tiến.

 - Chuyên gia Carsten Otto - Giám đốc tác nghiệp của Viện Kaizen Toàn cầu

 - Chuyên gia Jayanth Murthy -Giám đốc Khu vực Trung Đông và Châu Phi của Viện Kaizen Toàn cầu.

- Chuyên gia Chris Leonard- Giám đốc Kinh doanh

Viện Kaizen Toàn cầu

-Chuyên gia Euclides Coimbra

CEO Kaizen Toàn cầu.

-Tiến sĩ QTKD Nguyễn Hiệp

Giám đốc  Viện Kaizen Việt Nam

2Days

Kaizen Controlling / Kiểm soát KAIZEN

Chi phí,  tính chi phí theo MFCA Nhật Bản

Chi phí hàng tồn kho và giá trị hàng tồn kho

Đánh giá máy móc/giờ, đơn vị chi phí

Chi phí chất lượng

Chi phí quá trình

Chi phí lãng phí

Kiểm soát Gemba

2 Days

KAIZEN Manager  Examination

Bài kiểm tra trắc nghiệm

Bài viết cá nhân

Phát triển dự án nhóm

Báo cáo ngắn gon về nhóm dự án Kaizen Nhà quản lý

Trình bày kết quả

1 Days

Đi Gemba đến công ty để đánh giá và chẩn đoán những vấn đề gặp phải từ đó đưa ra giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp.


Viện Kaizen Việt Nam
Back

Nhận bản tin

Nhập vào email để nhận bản tin

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 08. 6884 9648
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký