Viện KAIZEN Việt Nam

Viện KAIZEN Việt Nam là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Viện KAIZEN toàn cầu (do ngài Masaaki Imai sáng lập), là nhà cung cấp dịch vụ tư vần và đào tạo Hệ thống Cải tiến (KAIZEN™), Cải tiến hiệu quả quá trình tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Quản lý Tinh gọn (Lean), Quản lý Chất lượng Toàn diện (TQM, 6Sigma), Quản lý và duy trì hiệu suất tổng thể (TPM), Hệ thống Quản lý Tích hợp (IMS) hàng đầu ở Việt nam và khu vực Đông Nam Á.

Hoạt động tư vấn và đào tạo trên tất cả lĩnh vực cụ thể như sau:

- Nền tảng về cải tiến.

- Quản lý năng suất toàn diện.

- Quản lý dòng chảy toàn diện.

- Cải tiến trong văn phòng.

- Cải tiến kỹ năng làm việc nhóm.

- Cải tiến Điều hành sản xuất.

- Cải tiến kỹ năng Quản đốc & Tổ trưởng.

- Thực hành 5S. (5S Best in class)

- Cải tiến Huấn luyện.

- Hộp công cụ cải tiến.

- Quản lý dịch vụ toàn diện.

- Quản trị Hành chính tinh gọn.

- Cải tiến hệ thống quản lý tích hợp.

- Quản lý rủi ro doanh nghiệp.

- Quản lý thành công bền vững trong doanh nghiệp.

- Cải tiến quản lý.

- Cải tiến lãnh đạo.

- Kiểm soát cải tiến.

- Quản lý tinh gọn.- Chiến lược và Marketing tinh gọn.

---*****---
In English:

KAIZEN Institute Vietnam is a unit of the Global KAIZEN Institute Consulting Group (founded by Masaaki Imai), a provider of consulting and training services supports any organization on The comprehensive KAIZEN™ Business System, via the three models within the KAIZEN™ Change Model, the QCD Model and the Growth Model;  and details on Consulting and Training Systems of: Lean Management, Total Quality Management (TQM, 6Sigma), Total Productive Management (TPM), Integrated Management Systems (IMS) In Vietnam and Southeast Asia.

 
Consultancy and training activities in all specific areas are, as follows:

- Models for improvement and growth.

- Total productive management.

- Total quality management.

- Total Flow management.

- Improvements in the office.

- Improve teamwork skills.

- Improve in production.

- Improve manager & team leader skills.

-  Practice 5S. (5S Best in class)

- Improved Training.

- Enhanced toolbox.

- Total service management.

- Administrative administration streamlined.

- Improved integrated management system.

- Enterprise Risk Management.

- Managing success in the enterprise.

- Improved management.

- Improve leadership.

- Improved control.

 

- Lean Management - Strategy and Marketing streamlined.


Back

Nhận bản tin

Nhập vào email để nhận bản tin

Follow us

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
 Phone: 028. 6884 9648 
 Hotline: 0933 68 68 53  
 Email: ki@newkaizen.vn
 Chi nhánh: 105 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội      
 Hotline: 0913 341425
              0966 873538
 Email: kaizen@newkaizen.vn

Khách hàng

 • Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu & Đầu Tư Chợ Lớn - CHOLIMEX
 • Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam
 • Công ty Coca-Cola
 • Công Ty TNHH Cao Dương
 • Công ty Cổ phần đầu tư Bình Phú
 • Công Ty Oriental Fastech Manufacturing (Viet Nam)
 • Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc, Bình Phước
 • Xi măng Hà Tiên
 • sanofi-kaizen-vietnam
 • petrolimex saigon
 • Bệnh viện Quận 5
 • Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình
 • Bệnh viện Trưng Vương
 • Bệnh viện chợ rẫy Tp HCM
 • Ricons
 • logo-love-bread-kaizen-vietnam
 • Tổng công ty cổ phần Phong Phú
 • Công ty TNHH giấy Vĩnh Xuân
 • Công ty TNHH Kiến Việt

Liên kết

Kaizen toàn cầu
Form đăng ký