Hình ảnh hoạt động tư vấn

26/10/2016
Hình ảnh hoạt động tư vấn
Kaizen Institute là một tổ chức toàn cầu hàng đầu và được công nhận trên toàn thế giới trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo Kaizen (Cải tiến liên tục). Hiện đang hoạt động trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Âu, Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Phi, Châu Mỹ và Viện Kaizen Việt Nam là đơn vị duy nhất độc quyền sử dụng phương pháp đào tạo, tư vấn của Viện Kaizen toàn cầu.
Cung cấp dịch vụ tư vấn cải tiến quản lý 

Đa dạng nhiều tiêu chuẩn được công nhận để giúp các doanh nghiệp tốt nhất, đơn giản nhất và nhất quán phương cách quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu mà Viện Kaizen Việt Nam mong muốn chia sẻ những hoạt động tư vấn của các chuyên gia Việt Nam và quốc tế tại các doanh nghiệp Việt Nam theo vòng thời gian.  

 • Tư vấn Kaizen way to iso 9001 tại Cty TNHH Nệm Vạn Thành, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

  Tư vấn Kaizen way to iso 9001 tại Cty TNHH Nệm Vạn Thành, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

 • Tư vấn Kaizen way to iso 9001 tại Cty TNHH Nệm Vạn Thành, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

  Tư vấn Kaizen way to iso 9001 tại Cty TNHH Nệm Vạn Thành, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

 • Thực hiện phân chia đường cơ sở để phân chia các khu vực lưu thông xe và con người. Ngoài ra, phân chia các nơi để sản phẩm và chất thải nguy hiểm trong nhà máy Jupiter Food

  Thực hiện phân chia đường cơ sở để phân chia các khu vực lưu thông xe và con người. Ngoài ra, phân chia các nơi để sản phẩm và chất thải nguy hiểm trong nhà máy Jupiter Food

 • Hướng dẫn các anh chị nhà máy thực hành các tiêu chuẩn 5S để tiết kiệm không gian lưu trữ kho bãi nhà máy Jupiter Food

  Hướng dẫn các anh chị nhà máy thực hành các tiêu chuẩn 5S để tiết kiệm không gian lưu trữ kho bãi nhà máy Jupiter Food

 • Gamba walk with Vijay of kaizen institute India

  Gamba walk with Vijay of kaizen institute India

 • Gamba walk with Vijay of kaizen institute India

  Gamba walk with Vijay of kaizen institute India

 • Hội thảo nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn các tỉnh phía Bắc

  Hội thảo nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn các tỉnh phía Bắc

 • T.S Nguyễn Hiệp Chia sẻ về các phương pháp Kaizen giúp doanh nghiệp tối giảm chi phí và tối đa hóa năng suất lao động tháng 9 năm 2017

  T.S Nguyễn Hiệp Chia sẻ về các phương pháp Kaizen giúp doanh nghiệp tối giảm chi phí và tối đa hóa năng suất lao động tháng 9 năm 2017

 • Cục trưởng cục công thương địa phương Ông Ngô Quang Trung trao đổi cùng T.S Nguyễn Hiệp về phương pháp Kaizen tư duy đổi mới

  Cục trưởng cục công thương địa phương Ông Ngô Quang Trung trao đổi cùng T.S Nguyễn Hiệp về phương pháp Kaizen tư duy đổi mới

 • Trải nghiệm tại nhà máy Coca Cola tại Việt Nam

  Trải nghiệm tại nhà máy Coca Cola tại Việt Nam

 • Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Website: http://www.kienviet.com.vn/

  Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Website: http://www.kienviet.com.vn/

 • Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Training nội dung ISO 15378 cho đội ngũ nhân viên công ty

  Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Training nội dung ISO 15378 cho đội ngũ nhân viên công ty

 • Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Training nội dung ISO 15378 cho đội ngũ nhân viên công ty

  Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Training nội dung ISO 15378 cho đội ngũ nhân viên công ty

 • Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Training nội dung ISO 15378 cho đội ngũ nhân viên công ty

  Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Training nội dung ISO 15378 cho đội ngũ nhân viên công ty

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - http://lovebread.vn/

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - http://lovebread.vn/

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Training nội dung HACCP và 5s cho tập thể nhân viên công ty

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Training nội dung HACCP và 5s cho tập thể nhân viên công ty

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Training nội dung HACCP và 5s cho tập thể nhân viên công ty

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Training nội dung HACCP và 5s cho tập thể nhân viên công ty

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Hướng dẫn nhân viên sản xuất tuân thủ nội quy đảm bảo an toàn thực phẩm

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Hướng dẫn nhân viên sản xuất tuân thủ nội quy đảm bảo an toàn thực phẩm

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Cùng chuyên gia phân tích mối nguy (CCP) xây dựng HACCP

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Cùng chuyên gia phân tích mối nguy (CCP) xây dựng HACCP

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Nhân viên sản xuất tuân thủ nội quy đảm bảo an toàn thực phẩm

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Nhân viên sản xuất tuân thủ nội quy đảm bảo an toàn thực phẩm

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Nhân viên sản xuất tuân thủ nội quy đảm bảo an toàn thực phẩm

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Nhân viên sản xuất tuân thủ nội quy đảm bảo an toàn thực phẩm

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Tỉ mỉ cùng thực hành 5s

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Tỉ mỉ cùng thực hành 5s

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Tỉ mỉ cùng thực hành 5s

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Tỉ mỉ cùng thực hành 5s

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Website: http://www.vixupack.com.vn/

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Website: http://www.vixupack.com.vn/

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Training cách thức vận hành cho tập thể nhân viên công ty

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Training cách thức vận hành cho tập thể nhân viên công ty

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Training cách thức vận hành cho tập thể nhân viên công ty

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Training cách thức vận hành cho tập thể nhân viên công ty

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Lối đi vào nhà máy được kẻ vạch phân chia rõ ràng

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Lối đi vào nhà máy được kẻ vạch phân chia rõ ràng

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Khuôn viên nhà máy rộng rãi, sạch sẽ sau khi thực hiện 5S

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Khuôn viên nhà máy rộng rãi, sạch sẽ sau khi thực hiện 5S

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Tự động hóa quy trình sản xuất giấy só sự kiểm soát chặt chẽ

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Tự động hóa quy trình sản xuất giấy só sự kiểm soát chặt chẽ

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Giấy thành phẩm được đóng gói đúng quy cách

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Giấy thành phẩm được đóng gói đúng quy cách

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Một góc hồ sơ tài liệu các phòng ban sau khi đã xây dựng ISO 9001:2015

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Một góc hồ sơ tài liệu các phòng ban sau khi đã xây dựng ISO 9001:2015

 • Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Website: http://sankyo.com.vn/

  Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Website: http://sankyo.com.vn/

 • Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Thực hành 1 S

  Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Thực hành 1 S

 • Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Kết quả sau khi thực hiện 5S

  Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Kết quả sau khi thực hiện 5S

 • Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Kết quả thực hiện 5S

  Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Kết quả thực hiện 5S

Viện Kaizen Việt Nam
Back

Nhận bản tin

Nhập vào email để nhận bản tin

Follow us

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
 Phone: 028. 6884 9648 
 Hotline: 0933 68 68 53  
 Email: ki@newkaizen.vn
 Chi nhánh: 105 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội      
 Hotline: 0913 341425
              0966 873538
 Email: kaizen@newkaizen.vn

Khách hàng

 • Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu & Đầu Tư Chợ Lớn - CHOLIMEX
 • Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam
 • Công ty Coca-Cola
 • Công Ty TNHH Cao Dương
 • Công ty Cổ phần đầu tư Bình Phú
 • Công Ty Oriental Fastech Manufacturing (Viet Nam)
 • Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc, Bình Phước
 • Xi măng Hà Tiên
 • sanofi-kaizen-vietnam
 • petrolimex saigon
 • Bệnh viện Quận 5
 • Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình
 • Bệnh viện Trưng Vương
 • Bệnh viện chợ rẫy Tp HCM
 • Ricons
 • logo-love-bread-kaizen-vietnam
 • Tổng công ty cổ phần Phong Phú
 • Công ty TNHH giấy Vĩnh Xuân
 • Công ty TNHH Kiến Việt

Liên kết

Kaizen toàn cầu
Form đăng ký