Hình ảnh hoạt động đào tạo

13/10/2016
Hình ảnh hoạt động đào tạo
Kaizen Institute là một tổ chức toàn cầu hàng đầu và được công nhận trên toàn thế giới trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo Kaizen (Cải tiến liên tục). Hiện đang hoạt động trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Âu, Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Phi, Châu Mỹ và Viện Kaizen Việt Nam là đơn vị duy nhất độc quyền sử dụng phương pháp đào tạo, tư vấn của Viện Kaizen toàn cầu.
Đội ngũ Kaizen Institute
Hội tụ hơn 400 chuyên gia đầu ngành và sử dụng 30 ngôn ngữ trên thế giới giúp cho tất cả các doanh nghiệp ở các quốc gia thực hành Kaizen,…Do đó, khách hàng của Kaizen Institute sẽ được thụ hưởng gấp đôi các lợi ích từ sự kết hợp tinh hoa giữa trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc của các chuyên gia đầu ngành trên toàn thế giới. Chúng tôi hiểu rằng thành công không chỉ là về việc nhận kết quả tài chính hữu hình mà còn phát triển con người có khả năng duy trì và phát triển trong một hệ thống và cải tiến hoạt động của doanh nghiệp.

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu mà Viện Kaizen Việt Nam mong muốn chia sẻ những hoạt động đào tạo của các chuyên gia Việt Nam và quốc tế tại các doanh nghiệp Việt Nam theo vòng thời gian.  

 • Đào tạo Kaizen Everyone Cấp lãnh đạo công ty DOOSAN Hàn Quốc Tại Hải Phòng tháng 5 năm 2018

  Đào tạo Kaizen Everyone Cấp lãnh đạo công ty DOOSAN Hàn Quốc Tại Hải Phòng tháng 5 năm 2018

 • Đào tạo Kaizen Everyone Cấp lãnh đạo công ty DOOSAN Hàn Quốc Tại Hải Phòng tháng 5 năm 2018

  Đào tạo Kaizen Everyone Cấp lãnh đạo công ty DOOSAN Hàn Quốc Tại Hải Phòng tháng 5 năm 2018

 • Thảo luận nhóm về Kaizen Everyone cùng cấp lãnh đạo DOOSAN tháng 5 năm 2018

  Thảo luận nhóm về Kaizen Everyone cùng cấp lãnh đạo DOOSAN tháng 5 năm 2018

 • Rèn luyện kỹ năng thuyết trình về Kaizen everyone cùng cấp lãnh đạo công ty DOOSAN tháng 5 năm 2018

  Rèn luyện kỹ năng thuyết trình về Kaizen everyone cùng cấp lãnh đạo công ty DOOSAN tháng 5 năm 2018

 • Đào tạo LEAN – 6 SIGMA tại Công ty ONP Việt Nam năm 2018

  Đào tạo LEAN – 6 SIGMA tại Công ty ONP Việt Nam năm 2018

 • Đào tạo LEAN – 6 SIGMA tại Công ty ONP Việt Nam năm 2018

  Đào tạo LEAN – 6 SIGMA tại Công ty ONP Việt Nam năm 2018

 • Đào tạo LEAN – 6 SIGMA tại Công ty ONP Việt Nam năm 2018

  Đào tạo LEAN – 6 SIGMA tại Công ty ONP Việt Nam năm 2018

 • Đào tạo kaizen way to Lean 6sigma system tại Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau 2018

  Đào tạo kaizen way to Lean 6sigma system tại Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau 2018

 • Đào tạo kaizen way to Lean 6sigma system tại Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau 2018

  Đào tạo kaizen way to Lean 6sigma system tại Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau 2018

 • Đào tạo kaizen way to Lean 6sigma system tại Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau 2018

  Đào tạo kaizen way to Lean 6sigma system tại Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau 2018

 • Đào tạo kaizen way to Lean 6sigma system tại Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau 2018

  Đào tạo kaizen way to Lean 6sigma system tại Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau 2018

 • Đào tạo kaizen way to Lean 6sigma system tại Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau 2018

  Đào tạo kaizen way to Lean 6sigma system tại Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau 2018

 • Đào tạo Kaizen 5S tại Công ty Jupiter Food – Bình Dương

  Đào tạo Kaizen 5S tại Công ty Jupiter Food – Bình Dương

 • Đào tạo Kaizen 5S tại Công ty Jupiter Food – Bình Dương

  Đào tạo Kaizen 5S tại Công ty Jupiter Food – Bình Dương

 • Đào tạo Kaizen 5S tại Công ty Jupiter Food – Bình Dương

  Đào tạo Kaizen 5S tại Công ty Jupiter Food – Bình Dương

 • Đào tạo Kaizen 5S tại Công ty Jupiter Food – Bình Dương

  Đào tạo Kaizen 5S tại Công ty Jupiter Food – Bình Dương

 • Đào tạo Kaizen management tại Công ty VNPT – Quảng Bình

  Đào tạo Kaizen management tại Công ty VNPT – Quảng Bình

 • Đào tạo Kaizen management tại Công ty VNPT – Quảng Bình

  Đào tạo Kaizen management tại Công ty VNPT – Quảng Bình

 • Đào tạo Kaizen management tại Công ty VNPT – Tp. Hải Phòng

  Đào tạo Kaizen management tại Công ty VNPT – Tp. Hải Phòng

 • Đào tạo Kaizen management tại Công ty VNPT – Tp. Hải Phòng

  Đào tạo Kaizen management tại Công ty VNPT – Tp. Hải Phòng

 • Đào tạo Cải tiến hành chánh văn phòng tại Trường cao đẳng Công Thương – Tp. Hồ Chí Minh

  Đào tạo Cải tiến hành chánh văn phòng tại Trường cao đẳng Công Thương – Tp. Hồ Chí Minh

 • Đào tạo Cải tiến hành chánh văn phòng tại Trường cao đẳng Công Thương – Tp. Hồ Chí Minh

  Đào tạo Cải tiến hành chánh văn phòng tại Trường cao đẳng Công Thương – Tp. Hồ Chí Minh

 • Đào tạo “Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh“ với hơn 600 nhà lãnh đạo toàn quận tham dự tại UBND Q5, Tp. HCM

  Đào tạo “Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh“ với hơn 600 nhà lãnh đạo toàn quận tham dự tại UBND Q5, Tp. HCM

 • Đào tạo “Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh“ với hơn 600 nhà lãnh đạo toàn quận tham dự tại UBND Q5, Tp. HCM

  Đào tạo “Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh“ với hơn 600 nhà lãnh đạo toàn quận tham dự tại UBND Q5, Tp. HCM

 • Đào tạo khóa học "Kaizen Magement" tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam thuộc C.P Group Thái Lan, Đồng Nai năm 2017

  Đào tạo khóa học "Kaizen Magement" tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam thuộc C.P Group Thái Lan, Đồng Nai năm 2017

 • Đào tạo khóa học "Kaizen Magement" tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam thuộc C.P Group Thái Lan, Đồng Nai năm 2017

  Đào tạo khóa học "Kaizen Magement" tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam thuộc C.P Group Thái Lan, Đồng Nai năm 2017

 • Đào tạo "Kỹ năng giải quyết vấn đề G8, ISO/TS 16949" tại Công ty Oriental Fastech Manufacturing Malaysia in Viet Nam, VSIP Bình Dương

  Đào tạo "Kỹ năng giải quyết vấn đề G8, ISO/TS 16949" tại Công ty Oriental Fastech Manufacturing Malaysia in Viet Nam, VSIP Bình Dương

 • Đào tạo "Kỹ năng giải quyết vấn đề G8, ISO/TS 16949" tại Công ty Oriental Fastech Manufacturing Malaysia in Viet Nam, VSIP Bình Dương

  Đào tạo "Kỹ năng giải quyết vấn đề G8, ISO/TS 16949" tại Công ty Oriental Fastech Manufacturing Malaysia in Viet Nam, VSIP Bình Dương

 • Đào tạo "Kaizen Foundation cho Trưởng/Phó khoa tại Bệnh viện Vạn Phúc Hoàn Mỹ, Bình Phước năm 2017

  Đào tạo "Kaizen Foundation cho Trưởng/Phó khoa tại Bệnh viện Vạn Phúc Hoàn Mỹ, Bình Phước năm 2017

 • Đào tạo "Kaizen Foundation cho Trưởng/Phó khoa tại Bệnh viện Vạn Phúc Hoàn Mỹ, Bình Phước năm 2017

  Đào tạo "Kaizen Foundation cho Trưởng/Phó khoa tại Bệnh viện Vạn Phúc Hoàn Mỹ, Bình Phước năm 2017

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016 - Giảng viên cùng học viên trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong buổi học

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016 - Giảng viên cùng học viên trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong buổi học

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016 - Giảng viên cùng học viên trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong buổi học

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016 - Giảng viên cùng học viên trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong buổi học

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016 - Giảng viên cùng học viên trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong buổi học

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016 - Giảng viên cùng học viên trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong buổi học

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016 - Giảng viên cùng học viên trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong buổi học

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016 - Giảng viên cùng học viên trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong buổi học

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016 - Giảng viên cùng học viên trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong buổi học

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016 - Giảng viên cùng học viên trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong buổi học

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016 - Giảng viên cùng học viên trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong buổi học

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM, tháng 12 năm 2016 - Giảng viên cùng học viên trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong buổi học

 • Bế giảng khóa đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016 - Khoảnh khắc lưu niệm thầy và trò tại khuôn viên Công ty

  Bế giảng khóa đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016 - Khoảnh khắc lưu niệm thầy và trò tại khuôn viên Công ty

 • Bế giảng khóa đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016 - Khoảnh khắc lưu niệm thầy và trò tại khuôn viên Công ty

  Bế giảng khóa đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016 - Khoảnh khắc lưu niệm thầy và trò tại khuôn viên Công ty

 • Bế giảng khóa đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016 - TS. Nguyễn Hiệp trao chứng chỉ Kaizen cho học viên

  Bế giảng khóa đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016 - TS. Nguyễn Hiệp trao chứng chỉ Kaizen cho học viên

 • Bế giảng khóa đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016 - TS. Nguyễn Hiệp trao chứng chỉ Kaizen cho học viên

  Bế giảng khóa đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016 - TS. Nguyễn Hiệp trao chứng chỉ Kaizen cho học viên

 • Bế giảng khóa đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016 - TS. Nguyễn Hiệp trao chứng chỉ Kaizen cho học viên

  Bế giảng khóa đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016 - TS. Nguyễn Hiệp trao chứng chỉ Kaizen cho học viên

 • Bế giảng khóa đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016 - TS. Nguyễn Hiệp trao chứng chỉ Kaizen cho học viên

  Bế giảng khóa đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016 - TS. Nguyễn Hiệp trao chứng chỉ Kaizen cho học viên

 • Đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016

  Đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016

 • Đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016

  Đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016

 • Đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016

  Đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016

 • Đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016

  Đào tạo tích hợp hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 cho đội ngũ cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, tháng 11 năm 2016

 • Khóa đào tạo Kaizen Management cho các CEO tại Viện Kaizen Việt Nam, tháng 10 năm 2016

  Khóa đào tạo Kaizen Management cho các CEO tại Viện Kaizen Việt Nam, tháng 10 năm 2016

 • Khóa đào tạo Kaizen Management cho các CEO tại Viện Kaizen Việt Nam, tháng 10 năm 2016

  Khóa đào tạo Kaizen Management cho các CEO tại Viện Kaizen Việt Nam, tháng 10 năm 2016

 • Khóa đào tạo Kaizen Management cho các CEO tại Viện Kaizen Việt Nam, tháng 10 năm 2016

  Khóa đào tạo Kaizen Management cho các CEO tại Viện Kaizen Việt Nam, tháng 10 năm 2016

 • Khóa đào tạo Kaizen Management cho các CEO tại Viện Kaizen Việt Nam, tháng 10 năm 2016

  Khóa đào tạo Kaizen Management cho các CEO tại Viện Kaizen Việt Nam, tháng 10 năm 2016

 • Đào tạo CEO chuyên đề Quản trị chất lượng hàng hóa & Dịch vụ cho các Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM, tháng 09 năm 2016

  Đào tạo CEO chuyên đề Quản trị chất lượng hàng hóa & Dịch vụ cho các Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM, tháng 09 năm 2016

 • Đào tạo CEO chuyên đề Quản trị chất lượng hàng hóa & Dịch vụ cho các Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM, tháng 09 năm 2016

  Đào tạo CEO chuyên đề Quản trị chất lượng hàng hóa & Dịch vụ cho các Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM, tháng 09 năm 2016

 • Đào tạo CEO chuyên đề Quản trị chất lượng hàng hóa & Dịch vụ cho các Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM, tháng 09 năm 2016

  Đào tạo CEO chuyên đề Quản trị chất lượng hàng hóa & Dịch vụ cho các Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM, tháng 09 năm 2016

 • Đào tạo CEO chuyên đề Quản trị chất lượng hàng hóa & Dịch vụ cho các Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM, tháng 09 năm 2016

  Đào tạo CEO chuyên đề Quản trị chất lượng hàng hóa & Dịch vụ cho các Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM, tháng 09 năm 2016

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

 • Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

  Khóa đào tạo Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tại Học Viện Cán bộ TP. HCM cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM, tháng 09 năm 2016

 • Khóa đào tạo Lean - 6Sigma tại Công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam, tháng 09 năm 2016 - Website: http://www.sanofi.com.vn/l/vn/vi/index.jsp

  Khóa đào tạo Lean - 6Sigma tại Công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam, tháng 09 năm 2016 - Website: http://www.sanofi.com.vn/l/vn/vi/index.jsp

 • Khóa đào tạo Lean - 6Sigma tại Công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam, tháng 09 năm 2016 - Học cùng chuyên gia, ứng dụng thực tiễn

  Khóa đào tạo Lean - 6Sigma tại Công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam, tháng 09 năm 2016 - Học cùng chuyên gia, ứng dụng thực tiễn

 • Khóa đào tạo Lean - 6Sigma tại Công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam, tháng 09 năm 2016 - Học viên chăm chú lắng nghe, nắm bắt nội dung chương trình

  Khóa đào tạo Lean - 6Sigma tại Công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam, tháng 09 năm 2016 - Học viên chăm chú lắng nghe, nắm bắt nội dung chương trình

 • Khóa đào tạo Lean - 6Sigma tại Công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam, tháng 09 năm 2016 - Tập thể thầy trò trong buổi bế giảng kết thúc khóa học

  Khóa đào tạo Lean - 6Sigma tại Công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam, tháng 09 năm 2016 - Tập thể thầy trò trong buổi bế giảng kết thúc khóa học

 • Khóa đào tạo Lean - 6Sigma tại Công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam, tháng 09 năm 2016 - TS. Nguyễn Ngọc Kiểng chụp hình lưu niệm với học viên

  Khóa đào tạo Lean - 6Sigma tại Công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam, tháng 09 năm 2016 - TS. Nguyễn Ngọc Kiểng chụp hình lưu niệm với học viên

 • Khóa đào tạo Lean - 6Sigma tại Công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam, tháng 09 năm 2016 - TS. Nguyễn Hiệp - Giám đốc Viện Kaizen Việt Nam trao chứng chỉ cho học viên

  Khóa đào tạo Lean - 6Sigma tại Công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam, tháng 09 năm 2016 - TS. Nguyễn Hiệp - Giám đốc Viện Kaizen Việt Nam trao chứng chỉ cho học viên

 • Khóa học Kaizen Everyone tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons (http://www.ricons.vn/), tháng 05 năm 2016 - Thành viên CLB Ritop tham dự buổi sinh hoạt định kỳ lần 3 và khóa học Kaizen Everyone

  Khóa học Kaizen Everyone tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons (http://www.ricons.vn/), tháng 05 năm 2016 - Thành viên CLB Ritop tham dự buổi sinh hoạt định kỳ lần 3 và khóa học Kaizen Everyone

 • Khóa học Kaizen Everyone tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, tháng 05 năm 2016 - Tiến sĩ Nguyễn Hiệp diễn giảng về đề tài Kaizen Everyone

  Khóa học Kaizen Everyone tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, tháng 05 năm 2016 - Tiến sĩ Nguyễn Hiệp diễn giảng về đề tài Kaizen Everyone

 • Khóa học Kaizen Everyone tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, tháng 05 năm 2016 - Ông Lê Miên Thụy, Tổng Giám Đốc Ricons chia sẻ kinh nghiệm kinh nghiệm của một Leader

  Khóa học Kaizen Everyone tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, tháng 05 năm 2016 - Ông Lê Miên Thụy, Tổng Giám Đốc Ricons chia sẻ kinh nghiệm kinh nghiệm của một Leader

 • Khóa học Kaizen Everyone tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, tháng 05 năm 2016 - Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Coteccons Group chia sẻ tình hình hoạt động của công ty và những rào cản đang gặp phải

  Khóa học Kaizen Everyone tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, tháng 05 năm 2016 - Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Coteccons Group chia sẻ tình hình hoạt động của công ty và những rào cản đang gặp phải

 • Khóa học Kaizen Everyone tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, tháng 05 năm 2016 - CBNV đặt câu hỏi trao đổi với chuyên gia

  Khóa học Kaizen Everyone tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, tháng 05 năm 2016 - CBNV đặt câu hỏi trao đổi với chuyên gia

 • Khóa học Kaizen Everyone tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, tháng 05 năm 2016 - Mọi người giao lưu, trao đổi ý kiến trong khóa học

  Khóa học Kaizen Everyone tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, tháng 05 năm 2016 - Mọi người giao lưu, trao đổi ý kiến trong khóa học

 • Ông Phạm Quân Lực, Chủ tịch CLB Ritop và Tiến sĩ Nguyễn Hiệp, Giám đốc Viện Kaizen Việt Nam trong chụp hình lưu niệm kết thúc khóa học

  Ông Phạm Quân Lực, Chủ tịch CLB Ritop và Tiến sĩ Nguyễn Hiệp, Giám đốc Viện Kaizen Việt Nam trong chụp hình lưu niệm kết thúc khóa học

 • Khóa Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 8 năm 2016, Website: http://www.phongphucorp.com/

  Khóa Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 8 năm 2016, Website: http://www.phongphucorp.com/

 • Khảo sát quy trình cắt sản phẩm khăn tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú

  Khảo sát quy trình cắt sản phẩm khăn tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Chuyên gia Castern Otto - CEO Viện Kaizen toàn cầu trong khóa huấn luyện TFM

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Chuyên gia Castern Otto - CEO Viện Kaizen toàn cầu trong khóa huấn luyện TFM

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Chuyên gia Castern Otto - CEO Viện Kaizen toàn cầu trong khóa huấn luyện TFM

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Chuyên gia Castern Otto - CEO Viện Kaizen toàn cầu trong khóa huấn luyện TFM

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Chuyên gia Castern Otto - CEO Viện Kaizen toàn cầu trong khóa huấn luyện TFM

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Chuyên gia Castern Otto - CEO Viện Kaizen toàn cầu trong khóa huấn luyện TFM

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Chuyên gia Castern Otto - CEO Viện Kaizen toàn cầu trong khóa huấn luyện TFM

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Chuyên gia Castern Otto - CEO Viện Kaizen toàn cầu trong khóa huấn luyện TFM

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Giáo sư Toshimichi Matsuzaki giới thiệu sách đã xuất bản

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Giáo sư Toshimichi Matsuzaki giới thiệu sách đã xuất bản

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Ban giảng viên chuyên đề

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Ban giảng viên chuyên đề

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Giáo sư Toshimichi Matsuzaki và Chuyên gia Nhật Bản Tommy Hiroya chia sẻ kinh nghiệm quản lý của các doanh nghiệp thành công Nhật Bản.

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Giáo sư Toshimichi Matsuzaki và Chuyên gia Nhật Bản Tommy Hiroya chia sẻ kinh nghiệm quản lý của các doanh nghiệp thành công Nhật Bản.

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Học viên chăm chút cho bài thảo luận nhóm

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Học viên chăm chút cho bài thảo luận nhóm

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Học viên thuyết trình cùng với sự trao đổi ý kiến với chuyên gia

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Học viên thuyết trình cùng với sự trao đổi ý kiến với chuyên gia

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Giáo sư Toshimichi Matsuzaki cùng tập thể toàn công ty trong buổi kết thúc môn

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Giáo sư Toshimichi Matsuzaki cùng tập thể toàn công ty trong buổi kết thúc môn

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Chuyên gia Viện Kaizen Ấn Độ TS. Vijay trong buổi training TPM

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Chuyên gia Viện Kaizen Ấn Độ TS. Vijay trong buổi training TPM

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Chuyên gia Viện Kaizen Ấn Độ TS. Vijay trong buổi training TPM

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Chuyên gia Viện Kaizen Ấn Độ TS. Vijay trong buổi training TPM

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Toàn thể học viên cùng Chuyên gia Viện Kaizen Ấn Độ TS. Vijay

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Toàn thể học viên cùng Chuyên gia Viện Kaizen Ấn Độ TS. Vijay

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Đặt câu hỏi cùng Chuyên gia Nhật Bản Tommy Hiroya

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Đặt câu hỏi cùng Chuyên gia Nhật Bản Tommy Hiroya

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Thư giãn trong kỹ năng giao tiếp với Chuyên gia tâm lý Ths. Nguyễn Huy Hiệu

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Thư giãn trong kỹ năng giao tiếp với Chuyên gia tâm lý Ths. Nguyễn Huy Hiệu

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Giám đốc Viện Kaizen Việt Nam TS. Nguyễn Hiệp hướng dẫn cách thực hiện Lean

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Giám đốc Viện Kaizen Việt Nam TS. Nguyễn Hiệp hướng dẫn cách thực hiện Lean

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Cùng chuyên gia phân tích mô hình

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Cùng chuyên gia phân tích mô hình

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 năm 2016 - Học viên cùng nhau đóng góp công sức và ý tưởng làm bài tập nhóm

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 năm 2016 - Học viên cùng nhau đóng góp công sức và ý tưởng làm bài tập nhóm

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Học viên cùng nhau đóng góp công sức và ý tưởng làm bài tập nhóm

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Học viên cùng nhau đóng góp công sức và ý tưởng làm bài tập nhóm

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Học viên tập trung thảo luận nhóm

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Học viên tập trung thảo luận nhóm

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Serminar báo cáo nhóm chuyên đề của học viên

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Serminar báo cáo nhóm chuyên đề của học viên

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Học viên thuyết trình serminar báo cáo nhóm chuyên đề

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Học viên thuyết trình serminar báo cáo nhóm chuyên đề

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Ban chuyên gia tư vấn xem và góp ý bài thuyết trình

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Ban chuyên gia tư vấn xem và góp ý bài thuyết trình

 • Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Học viên thuyết trình serminar báo cáo nhóm chuyên đề

  Đạo tạo và Tư vấn cải tiến quản lý tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú, tháng 5 - tháng 08 năm 2016 - Học viên thuyết trình serminar báo cáo nhóm chuyên đề

 • Lễ trao chứng chỉ khóa “Đào tạo cải tiến liên tục Kaizen” tại Tổng Công ty CP Phong Phú - Tiến Sỹ Nguyễn Hiệp - Giám đốc Viện Kaizen Việt Nam đọc quyết định trao chứng chỉ cho học viên

  Lễ trao chứng chỉ khóa “Đào tạo cải tiến liên tục Kaizen” tại Tổng Công ty CP Phong Phú - Tiến Sỹ Nguyễn Hiệp - Giám đốc Viện Kaizen Việt Nam đọc quyết định trao chứng chỉ cho học viên

 • Lễ trao chứng chỉ khóa “Đào tạo cải tiến liên tục Kaizen” tại Tổng Công ty CP Phong Phú - Ông Phạm Xuân Trình, Tổng Giám Đốc Công ty chia sẻ niềm vui với kết quả đạt được trong ngày bế giảng

  Lễ trao chứng chỉ khóa “Đào tạo cải tiến liên tục Kaizen” tại Tổng Công ty CP Phong Phú - Ông Phạm Xuân Trình, Tổng Giám Đốc Công ty chia sẻ niềm vui với kết quả đạt được trong ngày bế giảng

 • Lễ trao chứng chỉ khóa “Đào tạo cải tiến liên tục Kaizen” tại Tổng Công ty CP Phong Phú

  Lễ trao chứng chỉ khóa “Đào tạo cải tiến liên tục Kaizen” tại Tổng Công ty CP Phong Phú

 • Lễ trao chứng chỉ khóa “Đào tạo cải tiến liên tục Kaizen” tại Tổng Công ty CP Phong Phú

  Lễ trao chứng chỉ khóa “Đào tạo cải tiến liên tục Kaizen” tại Tổng Công ty CP Phong Phú

 • Lễ trao chứng chỉ khóa “Đào tạo cải tiến liên tục Kaizen” tại Tổng Công ty CP Phong Phú

  Lễ trao chứng chỉ khóa “Đào tạo cải tiến liên tục Kaizen” tại Tổng Công ty CP Phong Phú

 • Huấn luyện 5S tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, năm 2016

  Huấn luyện 5S tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, năm 2016

 • Huấn luyện 5S tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, năm 2016 - TS.BS.Phạm Thị Ngọc Thảo phát biểu khai mạc

  Huấn luyện 5S tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, năm 2016 - TS.BS.Phạm Thị Ngọc Thảo phát biểu khai mạc

 • Khóa đào tạo ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016

  Khóa đào tạo ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016

 • Khóa đào tạo ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016

  Khóa đào tạo ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016

 • Khóa đào tạo ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016

  Khóa đào tạo ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016

 • Khóa đào tạo 7 công cụ quản lý chất lượng tại Công ty Kiến Việt, năm 2016

  Khóa đào tạo 7 công cụ quản lý chất lượng tại Công ty Kiến Việt, năm 2016

 • Khóa đào tạo 7 công cụ quản lý chất lượng tại Công ty Kiến Việt, năm 2016 - Cùng trao đổi phân tích các tình huống thực tế qua video

  Khóa đào tạo 7 công cụ quản lý chất lượng tại Công ty Kiến Việt, năm 2016 - Cùng trao đổi phân tích các tình huống thực tế qua video

 • Huấn luyện 5S cho nhân viên các cấp tại Công ty TNHH giấy Vĩnh Xuân, tháng 2 năm 2016

  Huấn luyện 5S cho nhân viên các cấp tại Công ty TNHH giấy Vĩnh Xuân, tháng 2 năm 2016

 • Huấn luyện 5S cho nhân viên các cấp tại Công ty TNHH giấy Vĩnh Xuân, tháng 2 năm 2016

  Huấn luyện 5S cho nhân viên các cấp tại Công ty TNHH giấy Vĩnh Xuân, tháng 2 năm 2016

 • Huấn luyện 5S cho nhân viên các cấp tại Công ty TNHH giấy Vĩnh Xuân, tháng 2 năm 2016

  Huấn luyện 5S cho nhân viên các cấp tại Công ty TNHH giấy Vĩnh Xuân, tháng 2 năm 2016

 • Hội thảo cải tiến quản lý chất lượng bệnh viện tại tỉnh Bình Phước, tháng 01 năm 2016

  Hội thảo cải tiến quản lý chất lượng bệnh viện tại tỉnh Bình Phước, tháng 01 năm 2016

 • Hội thảo cải tiến quản lý chất lượng bệnh viện tại tỉnh Bình Phước, tháng 01 năm 2016 - Với sự tham gia đầy đủ đội ngũ nhân sự các phòng ban

  Hội thảo cải tiến quản lý chất lượng bệnh viện tại tỉnh Bình Phước, tháng 01 năm 2016 - Với sự tham gia đầy đủ đội ngũ nhân sự các phòng ban

 • Hội thảo cải tiến quản lý chất lượng bệnh viện tại tỉnh Bình Phước, tháng 01 năm 2016 - Giám đốc bệnh viện phát biểu khai mạc hội thảo

  Hội thảo cải tiến quản lý chất lượng bệnh viện tại tỉnh Bình Phước, tháng 01 năm 2016 - Giám đốc bệnh viện phát biểu khai mạc hội thảo

 • Hội thảo cải tiến quản lý chất lượng bệnh viện tại tỉnh Bình Phước, tháng 01 năm 2016 - Mr Castern Otto chia sẻ phương cách quản lý hiệu quả cho cán bộ các cấp

  Hội thảo cải tiến quản lý chất lượng bệnh viện tại tỉnh Bình Phước, tháng 01 năm 2016 - Mr Castern Otto chia sẻ phương cách quản lý hiệu quả cho cán bộ các cấp

 • Hội thảo cải tiến quản lý chất lượng bệnh viện tại tỉnh Bình Phước, tháng 01 năm 2016 - Mr Castern Otto chia sẻ phương cách quản lý hiệu quả cho cán bộ các cấp

  Hội thảo cải tiến quản lý chất lượng bệnh viện tại tỉnh Bình Phước, tháng 01 năm 2016 - Mr Castern Otto chia sẻ phương cách quản lý hiệu quả cho cán bộ các cấp

 • Hội thảo chuyên đề Kaizen Everyone - Management - Leadership cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

  Hội thảo chuyên đề Kaizen Everyone - Management - Leadership cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

 • Mr. Nguyễn Hiệp - CEO Viện Kaizen Việt Nam phát biểu khai mạc tại hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

  Mr. Nguyễn Hiệp - CEO Viện Kaizen Việt Nam phát biểu khai mạc tại hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

 • Mr Castern Otto - CEO Viện Kaizen toàn cầu chia sẻ tại hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

  Mr Castern Otto - CEO Viện Kaizen toàn cầu chia sẻ tại hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

 • Mr. Masaaki Imai - Cha đẻ triết lý Kaizen - truyền tải ứng dụng cải tiến cho các cấp quản lý doanh nghiệp tại hội thảo chuyên đề Kaizen, năm 2015

  Mr. Masaaki Imai - Cha đẻ triết lý Kaizen - truyền tải ứng dụng cải tiến cho các cấp quản lý doanh nghiệp tại hội thảo chuyên đề Kaizen, năm 2015

 • Mr. Masaaki Imai - Cha đẻ triết lý Kaizen chia sẻ tâm huyết về triết lý Kaizen tại hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý, năm 2015

  Mr. Masaaki Imai - Cha đẻ triết lý Kaizen chia sẻ tâm huyết về triết lý Kaizen tại hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý, năm 2015

 • Toàn cảnh hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

  Toàn cảnh hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

 • Mr Castern Otto - CEO Viện Kaizen toàn cầu trao chứng chỉ cho các cấp quản lý tại hội thảo Kaizen, năm 2015

  Mr Castern Otto - CEO Viện Kaizen toàn cầu trao chứng chỉ cho các cấp quản lý tại hội thảo Kaizen, năm 2015

 • Mr. Masaaki Imai - Cha đẻ triết lý Kaizen - trao chứng chỉ cho các cấp quản lý tại hội thảo Kaizen, năm 2015

  Mr. Masaaki Imai - Cha đẻ triết lý Kaizen - trao chứng chỉ cho các cấp quản lý tại hội thảo Kaizen, năm 2015

 • Bế giàng hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

  Bế giàng hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

 • Bế giàng hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

  Bế giàng hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

 • Bế giàng hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

  Bế giàng hội thảo chuyên đề Kaizen cho các cấp quản lý doanh nghiệp, năm 2015

 • Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung tại Công ty Điện lực Sài Gòn, năm 2015

  Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung tại Công ty Điện lực Sài Gòn, năm 2015

 • Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung tại Công ty Điện lực Sài Gòn, năm 2015

  Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung tại Công ty Điện lực Sài Gòn, năm 2015

 • Khóa đào tạo Quản trị tài chính dành cho cán bộ quản lý Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí, năm 2015

  Khóa đào tạo Quản trị tài chính dành cho cán bộ quản lý Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí, năm 2015

 • Khóa đào tạo Quản trị tài chính dành cho cán bộ quản lý Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí, năm 2015

  Khóa đào tạo Quản trị tài chính dành cho cán bộ quản lý Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí, năm 2015

 • Khóa đào tạo Quản trị tài chính dành cho cán bộ quản lý Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí, năm 2015

  Khóa đào tạo Quản trị tài chính dành cho cán bộ quản lý Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí, năm 2015

 • Huấn luyện 5S tại bệnh viện Trưng Vương TP HCM, năm 2015

  Huấn luyện 5S tại bệnh viện Trưng Vương TP HCM, năm 2015

 • Huấn luyện 5S tại bệnh viện Trưng Vương TP HCM, năm 2015

  Huấn luyện 5S tại bệnh viện Trưng Vương TP HCM, năm 2015

 • Huấn luyện 5S tại bệnh viện Trưng Vương TP HCM, năm 2015

  Huấn luyện 5S tại bệnh viện Trưng Vương TP HCM, năm 2015

 • Huấn luyện 5S tại bệnh viện Trưng Vương TP HCM, năm 2015

  Huấn luyện 5S tại bệnh viện Trưng Vương TP HCM, năm 2015

 • Huấn luyện 5S tại bệnh viện Quận 5 TP HCM, năm 2015

  Huấn luyện 5S tại bệnh viện Quận 5 TP HCM, năm 2015

 • Huấn luyện 5S tại bệnh viện Quận 5 TP HCM, năm 2015

  Huấn luyện 5S tại bệnh viện Quận 5 TP HCM, năm 2015

 • Huấn luyện 5S tại bệnh viện Quận 5 TP HCM, năm 2015

  Huấn luyện 5S tại bệnh viện Quận 5 TP HCM, năm 2015

 • Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung tại Công ty Điện lực Bình Phú, năm 2014

  Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung tại Công ty Điện lực Bình Phú, năm 2014

 • Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung tại Công ty Điện lực Bình Phú, năm 2014

  Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung tại Công ty Điện lực Bình Phú, năm 2014

 • Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng khởi sự doanh nghiệp tại tỉnh An Giang, năm 2014

  Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng khởi sự doanh nghiệp tại tỉnh An Giang, năm 2014

 • Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng khởi sự doanh nghiệp tại tỉnh An Giang, năm 2014

  Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng khởi sự doanh nghiệp tại tỉnh An Giang, năm 2014

 • Khóa đào tạo Kỹ năng điều hành và quản lý doanh nghiệp tại Tỉnh Bến tre, năm 2014

  Khóa đào tạo Kỹ năng điều hành và quản lý doanh nghiệp tại Tỉnh Bến tre, năm 2014

 • Khóa đào tạo Kỹ năng điều hành và quản lý doanh nghiệp tại Tỉnh Bến tre, năm 2014

  Khóa đào tạo Kỹ năng điều hành và quản lý doanh nghiệp tại Tỉnh Bến tre, năm 2014

 • Khóa đào tạo Kỹ năng điều hành và quản lý doanh nghiệp tại Tỉnh Bến tre, năm 2014

  Khóa đào tạo Kỹ năng điều hành và quản lý doanh nghiệp tại Tỉnh Bến tre, năm 2014

 • Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ IA tại Công ty Kiến Việt, năm 2014

  Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ IA tại Công ty Kiến Việt, năm 2014

 • Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ IA tại Công ty Kiến Việt, năm 2014

  Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ IA tại Công ty Kiến Việt, năm 2014

 • Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp tại Tỉnh Hậu Giang, năm 2014

  Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp tại Tỉnh Hậu Giang, năm 2014

 • Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp tại Tỉnh Hậu Giang, năm 2014

  Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp tại Tỉnh Hậu Giang, năm 2014

 • Lễ trao chứng chỉ lớp kỹ năng giao tiếp cho tiếp viên hàng không tại Công ty hàng không Việt Nam Airline, 2014

  Lễ trao chứng chỉ lớp kỹ năng giao tiếp cho tiếp viên hàng không tại Công ty hàng không Việt Nam Airline, 2014

 • Tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho Trường Cao đẳng nghề Huế, năm 2014

  Tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho Trường Cao đẳng nghề Huế, năm 2014

 • Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc điều hành – CEO tại Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, năm 2013

  Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc điều hành – CEO tại Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, năm 2013

 • Đào tạo lớp nghiệp vụ Giám đốc điều hành – CEO cho Hệ thống Tổng công ty Bến Thành TP.HCM, năm 2013

  Đào tạo lớp nghiệp vụ Giám đốc điều hành – CEO cho Hệ thống Tổng công ty Bến Thành TP.HCM, năm 2013

 • Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến tại Công ty Điện lực Đồng Nai, năm 2013

  Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến tại Công ty Điện lực Đồng Nai, năm 2013

 • Đào tạo lớp kỹ năng báo cáo và thuyết trình tại Tập đoàn Doosan Hàn Quốc, Quảng Ngãi, năm 2013

  Đào tạo lớp kỹ năng báo cáo và thuyết trình tại Tập đoàn Doosan Hàn Quốc, Quảng Ngãi, năm 2013

 • Tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho Công ty Sord Australia, năm 2012

  Tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho Công ty Sord Australia, năm 2012

Viện Kaizen Việt Nam
Back

Nhận bản tin

Nhập vào email để nhận bản tin

Follow us

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
 Phone: 028. 6884 9648 
 Hotline: 0933 68 68 53  
 Email: ki@newkaizen.vn
 Chi nhánh: 105 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội      
 Hotline: 0913 341425
              0966 873538
 Email: kaizen@newkaizen.vn

Khách hàng

 • Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu & Đầu Tư Chợ Lớn - CHOLIMEX
 • Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam
 • Công ty Coca-Cola
 • Công Ty TNHH Cao Dương
 • Công ty Cổ phần đầu tư Bình Phú
 • Công Ty Oriental Fastech Manufacturing (Viet Nam)
 • Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc, Bình Phước
 • Xi măng Hà Tiên
 • sanofi-kaizen-vietnam
 • petrolimex saigon
 • Bệnh viện Quận 5
 • Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình
 • Bệnh viện Trưng Vương
 • Bệnh viện chợ rẫy Tp HCM
 • Ricons
 • logo-love-bread-kaizen-vietnam
 • Tổng công ty cổ phần Phong Phú
 • Công ty TNHH giấy Vĩnh Xuân
 • Công ty TNHH Kiến Việt

Liên kết

Kaizen toàn cầu
Form đăng ký